Aktuálně

Domů   /   Získejte 35 346 Kč na stážistu obkladače

Získejte 35 346 Kč na stážistu obkladače

22. 09. 2014
Získejte 35 346 Kč na stážistu obkladače

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, zahájil v srpnu 2014 realizaci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2″.

Jedinečnost projektu je zajištěna prostřednictvím způsobu vzdělávání spočívajícím v přímém přenosu know-how od poskytovatelů stáží k cílové skupině. Stážistům je díky projektu umožněno dosáhnout praktického vzdělávání založeného na reálných požadavcích trhu. Poskytovatelé stáží mohou realizací stáží nabídnout v rámci dalšího vzdělávání nový pilíř, který doplní současný potenciál škol, univerzit a vzdělávacích institucí o inovativní prvek – praxi. Stážista získá řádným absolvováním stáže nejen praxi v oboru, ale také certifikát potvrzující absolvování stáže na konkrétní pozici.

Cílem projektu je rozšíření systému poskytování stáží nastaveného projektem Stáže ve firmách 1 o nové inovativní systémové prvky, kterými jsou především vzdělávání mentorů stáží a aktivity podporující individuální vzdělávání, rozvoj a přístup k uchazečům o stáž. Realizací projektu Stáže ve firmách 2 bude posíleno postavení stáží jako jednoho ze způsobů individuálního dalšího vzdělávání.

Stáže v rámci projektu Stáže ve firmách 2 jsou určeny:

  • osobám starším 40 let (ohrožených nezaměstnaností);
  • osobám starším 50 let;
  • nezaměstnaným absolventům;
  • osobám, které jsou nezaměstnané déle než 3 měsíce;
  • rodičům na/po rodičovské dovolené;
  • osobám zaměstnaným na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práce (DPČ nebo DPP);
  • pedagogickým pracovníkům středních škol vyučujících odborné předměty.

Detail šablony obkladače