Označení lepících hmot

Domů   /   Informace   /   Označení lepících hmot

Druhy lepidel

V současnosti problematiku lepidel řeší

ČSN EN 12004-1  Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování a

ČSN EN 12004-2  Lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 2: Metody zkoušení

Lepidla se dělí do třech skupin:

Cementové lepidlo (C) – směs hydraulických pojiv, kameniva a organických přísad, která se bezprostředně před použitím mísí s vodou nebo kapalnou složkou, C1 -standardně tvrdnoucí lepidla, C2 – zlepšené lepidlo

Disperzní lepidlo (D)– směs organických pojiv ve formě vodné polymerní disperze, organických přísad a minerálních plniv připravená k použití,

Lepidlo na bázi reakčních pryskyřic (R) – jedno nebo vícesložková směs syntetické pryskyřice, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí.

Základní pojmy

Každý druh lepidla se může vyskytovat v různé třídě, pro označení používáme tyto zkratky:

1 – standardní lepidlo,

2 – zlepšené lepidlo (splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti),

F – rychle tvrdnoucí lepidlo,

T – lepidlo se sníženým skluzem,

E – lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí,

S – deformace

Skladovatelnost: doba skladování za stanovených podmínek, během níž se předpokládá, že lepidlo si uchová sví zpracovatelské vlastnosti

Doba zrání: Interval mezi namícháním cementového lepidla a časem, kdy je připraveno k použití.

Poznámka: Je nezbytné dodržet pokyn výrobce k intervalu mezi prvním a druhým mícháním lepidla. Je to z toho důvodu, aby veškeré složky obsažené v lepidle měly možnost vyzrání. Týká se cementových lepidel.

Doba zpracovatelnosti: nejdelší časový interval, během kterého se může lepidlo po namíchání používat

Otevřená doba: je nejdelší časový interval po nanesení (natažení) lepidla, ve kterém mohou být obkladové prvky usazeny a splňují přitom požadavek na tahovou přídržnost

Nastavitelnost: nejdelší časový interval, ve kterém je možné změnit polohu obkladového prvku usazeného v lepidle bez závažné ztráty přídržnosti

Přídržnost: největší síla na jednotku plochy, kterou lze měřit smykovou nebo tahovou zkouškou

Příčná deformace: Cementová lepidla se podle naměřené hodnoty příčné deformace zařazují do dvou tříd:

S1 – deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 2,5 mm,

S2 – vysoce deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 5 mm

Klasifikace, označení a popis lepidel pro keramické obkladové prvky

OznačeníPopis
Druh Třída
C1Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo
C1FRychle tvrdnoucí cementové lepidlo
C1TStandardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
C1EStandardně tvrdnoucí cementové lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
C1S1Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo deformovatelné
C1S2Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo vysoce deformovatelné
C1TS1Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo deformovatelné se sníženým skluzem
C1TS2Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo vysoce deformovatelné se sníženým skluzem
C1ES1Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo deformovatelné s prodlouženou otevřenou dobou
C1ES2Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo vysoce deformovatelné s prodlouženou otevřenou dobou
C1TEStandardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1TES1Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1TES2Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1FES1Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1FES2Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1FTRychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
C1FERychle tvrdnoucí cementové lepidlo a prodlouženou otevřenou dobou
C1FS1Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem
C1FS2Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem
C1FTERychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1FTS1Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1FTS2Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1FES1Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné prodlouženou otevřenou dobou
C1FES2Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné prodlouženou otevřenou dobou
C1FTES1Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C1FTES2Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2Zlepšené cementové lepidlo
C2FZlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo
C2TZlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem
C2EZlepšené cementové lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
C2S1Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo
C2S2Zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo
C2TS1Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem
C2TS2Zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem
C2ES1Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
C2ES2Zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
C2TEZlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2TES1Zlepšené cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2TES2Zlepšené cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2FTZlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
C2FEZlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
C2FS1Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo deformovatelné rychle tvrdnoucí cementové lepidlo
C2FS2Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo vysoce deformovatelné
C2FTEZlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2FTS1Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo deformovatelné se sníženým skluzem
C2FTS2Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo vysoce deformovatelné rychle se sníženým skluzem
C2FES1Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2FES2Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2FTES1Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
C2FTES2Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo, vysoce deformovatelné se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
D1Standardní disperzní lepidlo
D1EStandardní disperzní lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
D1TStandardní disperzní lepidlo se sníženým skluzem
D2Zlepšené disperzní lepidlo
D2EZlepšené disperzní lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou
D2TZlepšené disperzní lepidlo se sníženým skluzem
D2TEZlepšené disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou otevřenou dobou
R1Standardní lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice
R1TStandardní lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice se sníženým skluzem
R2Zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice
R2TZlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice se sníženým skluzem

Označování a značení na štítkem

Výrobky splňující požadavky normy ČSN EN 12004 musí být zřetelně označeny uvedením následujících údajů:

 1. název výrobku;
 2. označení výrobce a místo výroby;
 3. datum nebo výrobní kód, skladovatelnost a podmínky skladování;
 4. označení této EN a datum vydání;
 5. typ lepidla podle kapitoly 7 s označením symboly uvedenými v normě v tabulce 7;
 6. návod k použití:
 • směšovací poměr (kde je to vhodné);
 • doba zrání (kde je to vhodné);
 • doba zpracovatelnosti;
 • způsob nanášení;
 • otevřená doba;
 • prodleva před spárováním a před zahájením zatěžování (kde je to vhodné)
 • oblast použití (instalace v interiéru nebo exteriéru, na stěně nebo podlaze, atd.).

Tyto informace musí být uvedeny na obalu a/nebo v materiálovém listě výrobku.

V označení lepidla může být obsažena informace o zvláštních vlastnostech, pokud je výrobek určen pro specifická použití

Veškeré další informace o vlastnostech a použití výrobku jsou uvedeny v technickém listu výrobku a bezpečnostním listu.

Označení štítkem CE

Lepidla na obklady patří do skupiny stanovených výrobků, které mají být uváděny na trh s označením výrobku symbolem shody CE (dle nařízení vlády č. 189/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), s označením typu a třídy lepidla a dalšími údaji předepsanými v ČSN EN 12004/2012, které jsou povinné při uvádění označení CE na výrobek.

Symbol shody CE poskytuje základní informaci o tom, že výrobek je ve shodě s evropskými a tudíž i tuzemskými normami a v praxi to znamená, že výrobek je sledován akreditovanou laboratoří, čímž je zaručena jeho vysoká a stálá jakost. Označení CE pro malty a lepidla používané ve stavebnictví musí být doplněno dalšími informacemi:

 • symbol označení CE (uvedený ve směrnici 93/68/EHS),
 • název nebo identifikační značka a registrovaná adresa výrobce,
 • poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno,
 • číslo evropské normy a rok jejího vydání,
 • popis výrobku a určené požití,

Ne všechna lepidla mají odpovídající značení a z tohoto důvodu je velmi potřebné si přejímce ověřit, zda daný typ je vhodný pro danou aplikaci. Předejde se tím řadě následných problémů. Zejména pozor na lepidla, kde přesné označení na obalu nenajdete. Měřítkem kvality může být i cena, ale bez náležitého označení by stále šlo jen o domněnky.

Technický list

Výrobce dále uvádí důležité informace o výrobku v technickém (materiálovém) listu. Tento dokument, obsahuje základní informace o oblastech použití výrobku, požadavcích na přípravu podkladu, údaje o zpracování, technické údaje, údaje o podmínkách skladování, balení, spotřeby a další upozornění výrobce.

Bezpečnostní list

Neméně důležitým informačním materiálem jsou tzv. bezpečnostní listy pro práci s materiály, které obsahují podle zákona ČR č. 356/2003 Sb. a vyhlášky MPO ČR č. 231/2004 Sb. tyto informace „Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce“ v následující struktuře:

 • Identifikace látky nebo přípravku (chemický název látky/obchodní název přípravku) dále použití látky nebo přípravku, identifikace výrobce nebo dovozce, telefonní číslo pro mimořádné situace např. Klinika nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze -Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, ČR, tel. 224 919 293, 224 915 402.
 • Informace o složení přípravku (obecný popis látky nebo přípravku, výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky, výstražný symbol nebezpečnosti.
 • Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku (celková klasifikace látky nebo přípravku, nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí.
 • Pokyny pro první pomoc (všeobecné pokyny, při nadýchání, při styku s kůží, při zasažení očí, při požití a další údaje první pomoci a doporučení vyhledat lékařskou pomoc.
 • Opatření pro hasební zásah (vhodná hasiva, nevhodná hasiva, zvláštní nebezpečí, zvláštní ochranné pomůcky pro hasiče a další údaje.
 • Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku (bezpečnostní opatření pro ochranu osob, bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí, doporučené metody čištění a zneškodňování a další údaje.
 • Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku
 • Pokyny pro zacházení s výrobkem podle technického listu výrobku.
 • Pokyny pro skladování.

Přejímka lepidel

Nedílnou součástí realizace zakázky vedle správného výběru lepidel je také jejich převzetí:

 • Prvním základním předpokladem je kontrola označení vybraného zboží podle názvu výrobce a výrobku.
 • Druhým krokem je kontrola obalu, zda není poškozený nebo již otevřený.
 • Třetím krokem je kontrola základních údajů výrobce. Každé balení by mělo obsahovat informaci o době a podmínkách skladovatelnosti a datum výroby. Tyto faktory hrají velmi důležitou roli při přejímce zboží. Výhodou je také znalost základních podmínek skladování jednotlivých produktů.

Cementová lepidla

U cementových lepidel se pohybuje doba skladovatelnosti v rozmezí od 6 do 12 měsíců od data výroby, v závislosti na kvalitě a druhu použitého pojiva, tedy cementu. Kratší dobu skladovatelnosti mohou mít některá speciální lepidla, například rychle tvrdnoucí. Tato doba bývá uvedena v informaci o možnosti skladování na obalu výrobku. Pokud je informace na obalu neúplná, řiďte se pokyny uvedenými v technických listech výrobků nebo se informujte u výrobce. Podmínkou pro správné skladování je umístění lepidel na paletách, v suchém prostředí a v originálních a nepoškozených obalech. Je-li obal otevřený nebo poškozený, nelze zaručit výsledné vlastnosti lepidel. Objeví-li se v lepidle po rozdělání nebo při míchání hrudky, doporučuje se lepidlo dále nezpracovávat.

Disperzní lepidla a lepidla z reaktivních pryskyřic

V případě těchto lepidel platí podobné podmínky jako u cementových lepicích malt. Doba skladovatelnosti se pohybuje většinou okolo 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Pro skladování platí umístění lepidel na paletách nebo v regálech v suchém prostředí a v originálních a nepoškozených obalech. Také zde platí údaje uvedené výrobcem a případně technický list výrobku. Jedná se o jedno nebo dvousložkové produkty, kdy obě složky bývají součástí jednoho balení. Tekutý nebo pastovitý charakter jedné nebo obou složek umožňuje snadné míchání, ale zároveň je v porovnání s cementovou směsí náchylnější na poškození změnou teploty. Největší důraz je proto kladen na ochranu před mrazem, což v zimních měsících platí také pro dopravu na stavbu. Není vhodné ani skladování a doprava při vysokých teplotách nebo vystavování přímému slunečnímu záření. Vzhledem k výrazně lepším vlastnostem a zvýšeným odolnostem se zároveň jedná o výrobky z vyšší cenové kategorie a jakékoliv experimenty se nevyplácí. Proto buďte všímaví a při zjištění závažných nedostatků nebo porušení podmínek pro skladování, zboží nepřebírejte. Po otevření nádoby je nutno zkontrolovat stav jednotlivých složek, které by měly mít jednotnou barvu a neobsahovat ani nevytvářet hrudky. V případě jakýchkoli odchylek se doporučuje kontaktovat výrobce a zjištěný nedostatek konzultovat.