Úkoly na rok 2024 a další období

Domů   /   Domů   /   O nás   /   Úkoly na rok 2024 a další období

„Síla je v naší odbornosti“

Základní směry činnosti Cechu obkladačů ČR 3 základní směry, které mají vést k modernizaci práce cechu, jeho zviditelnění a profesionalizaci. Jde o tyto základní směry

1. Služby pro členy cechu

2. Péče o mladou generaci

3. Vnitřní organizace cechu

Úkoly se postupně zpřesňují a doplňuji. Je to také práce členů cechu, kteří formulují úkoly.

Co si pod tím můžeme představit

 

1. Služby pro členy cechu

Cech se musí prezentovat vysokou kvalifikací svých členů, což je zviditelňuje od ostatních obkladačů 

 • Vzdělávání členů
 • Vytvoření systému celoživotního vzdělávání ve spolupráci s výrobci a prodejci
 • Roční plány vzdělávání členů a certifikace obkladačů (např. včetně montáže Grohe, XXL formáty, konstrukční desky

Vypracování systému kreditů a motivačního modelu a certifikací prokázání dovedností= certifikáty pro dané činnosti) +  např. tzv. Dny inovací (alias miniveltrhy),  min. 3 ročně + případně odborné přednášky, včetně  spolupráce firemních vzdělávacích akci

  1.2 Technické poradenství

Mít soubor technických pokynů je bohatství, které nemají všichni

 • Technické pokyny (tvorba a revize), přenos zkušeností v rámci EUF
 • Plán revizí a nových pokynů –
 • Připomínkování norem a tvorba norem
 • Vyhodnocování inovativních výrobků v oboru obkládání
 • Zapojení členů cechu do práce v pracovních komisí (např. digitalizace, robotizace, sekce kvality HK)
 • Poradenství a konzultace pro členy cechu
 • Expertní činnost pro veřejnost
 • Organizační podpora členů

               Aktivní členové cechu jsou základem přátelských vtahů

 • Znovuzavedení pozice cechmistrů – zpracování náplně činnosti a finanční zajištění , být mentory
 • Prezentace činnosti členů – akce nejlepší našich členů – koupelna, interiér apod., ale i dovednostní soutěže,
 • Zlepšení pracovních podmínek obkladačů – pomoc při řešení BOZP – hodnocení fyzické náročnosti  práce, ochranné pracovní pomůcky, pojištění, profylaxe ochranu před konkrétní nemocí (silikoza či jiným patologickým stavům – neschopnost práce ve vyšším věku apod, úrazy.
 • řešení dopadu důchodové reformy apod. – pracovní kategorie

 

2. Péče o mladou generaci

                      Musíme pečovat o nástupnictví

 2.1 Školství

 • Změny v soustavě vzdělávání – udržení učebního oboru Zedník-obkladač – aktivní činnost přijednání s MŠMT tlak na vyprofilování k samostatnému oboru, + 4. letý Technik v rámci zásadních změn školství, obkladačství je ohroženo a být připraveni na alternativní řešení
 • Aktivně se zapojit do změn RVP – získání prostoru pro výuku oboru Zedník – Obkladač, řešení jednotných nových učebních textů
 • Aktivní práce při náborech žáků na obor Zedník – Obkladač, využití cechmistrů a partnerů-členu cechu.

 2.2 Soutěže

 • Organizace soutěží Obkladačská naděje – CzechSkills, EuroSkills, PCI Alpencup  web samostatná záložka – národní tým, tvorba týmu, organizační a finanční zajištění, sponzoři

 

 3. Vnitřní organizace činnosti cechu

                       Bez pevné a transparentní struktury a definovanému směru činnosti se neobejdeme

 3.1 Komunikace (vnitřní a vnější)

Kvalitní a promyšlená komunikace je základem

 • Komunikace pravidelný kontakt i s nečleny (stavební chemie apod.) malý přísun informací – obkládání je velmi dynamický obor, videorozhovory s obkladači, firmami apod. více využívat sociální sítě
 • Pravidelné schůzky s partnery – zpětná vazba a řešení jejich požadavků – musí být aktivními členy cechu
 • Posílit členskou základnu- je tady silná komunita obkladačů zaměřená proti Cechu, která se může začít formovat-stačí sledovat sociální sítě- a komunikovat i s nečleny cechu Chybná vnitřní komunikace v cechu – např. Senát -delegace, volební komise

 3.2 Směry kvalifikace a legislativa (živnostenský zákon)

 • Mistrovská zkouška – aktivně pracovat na prosazení zákona a následně i změn v živnostenském zákoně
 • Rekvalifikace – Úplná profesní kvalifikace Obkladač (zajištění vazby na živnostenský list), Spolupráce na rekvalifikacích a mít zpětnou vazbu o rekvalifikačních kurzech, mít kontakt s rekvalifikanty a vyučujícími – ověřování kvality přípravy, mít pod kontrolou proces rekvalifikací na školách – zajištění jednotné úrovně

3.3 Vnitřní organizace cechu

 • Dělba činností členů představenstva + ředitele (popis jejich činnosti a odpovědností), např. kdo bude odpovědný za vzdělávání (certifikační školení, inovační školení, přípravné kurzy pro MiZk apod.) – zveřejnění na webu
 • Opět zvážit posílení – rozšíření představenstva a zvýšit četnost jednání představenstva, protože je úkolů mnoho.
 • Změna organizace Valné hromady a použít Teams a Zoom-zapojit více členů, kteří nejezdí (viz Kojetice pan Švarc)
 • Web cechu- soutěže – proč končí r. 2019 nektualizováno.
 • Opravy bannerů – doplnění o CzechSkills a EUF
 • Aktualizace údajů o členech – adresy (nebo stará loga či loga neexistujících výrobců a pod, jejich profily apod.
 • Modernizovat texty -Desatero, co je obkladačské řemeslo, jak získat kvalifikaci,
 • Zavedení procesního řízení Tvorba systému jakosti cechu – práce na procesech – cesta ke kvalitě řízení a kontrole, nedotažené z předložených procesů – např. směrnice zveřejnit, podpisy na prohlášení, bezpečnost dat ve smyslu ČSN EN ISI/IEC 17001 a 27001

 3.4. Zahraniční spolupráce

 • Prohloubení zahraniční spolupráce v rámci EUF i mimo (včetně bilaterálních vztahů, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Německo, ale i např. Velká Británie – TTA)

3.5. Ekonomika a marketing  

 • Finanční zdroje – posílení financování cechu, jaké služby bude cech poskytovat a jaké jsou potencionální zdroje
 • Zviditelnění cechu – pravidelné informace v médiích, spolupracovat s veřejností a další aktivity – jít i na další sociální sítě – nikdo o nás neví – být atraktivní a transparentní
 • Projekty na příští období vč. Erasmus+ Centrum excelence, učební texty – mít v zásobník témat
 • Marketing – nemáme žádné tiskové materiály (mimo samolepek) – stačí formát A5 – nemáme vypracovanou marketingovou strategii, která je zveřejněna
 • Zvážit ediční činnost – postupně se připravit (nejen prodej pokynů, ale i učebních textů -digitálních) zkušebnictví – odtrhy, měření vlhkosti, protiskluznost apod. vč. společných projektů s VÚ dřevařským nebo Ústavem zkušebnictví VUT Brno