Informace

Domů   /   Informace

Přinášíme vám ucelený přehled nejdůležitějších pojmů

Obkladové prvky

 • Balkónová tvarovka: Prvek zpravidla tvaru „L“ pro ukončení dlažby balkonu, teras apod.
 • Bombato: Keramický prvek stejného formátu jako základní obkládačka zdobený vzorem v části nebo po celém svém povrchu. Součást série obkládaček a dlaždic, která má dekorativní funkci. Dekorativní motiv zpravidla koresponduje s motivy dekorativních pásků (listel).
 • Bordura: Listela vytvořená zdobením ve tvaru pásku na obkladovém prvku
 • Dekorace reaktivní glazurou: Je to speciální technologie výroby. Pro tyto výrobky se používají vysoce reaktivní granilie (jemně mletá skla), které jsou sítotiskem aplikovány na slinuté keramické dlaždice a po té vypáleny. Při výpalu dochází k roztavení těchto sklovin a k jejich reakci se střepem, zároveň spolu reagují jednotlivé použité granilie navzájem. V průběhu výpalu tak vznikají jedinečné efekty, které jsou díky vzájemným reakcím použitých materiálů pro každý kus originální.
 • Digitální tisk: Technologie dekorace obkladových prvků pomocí digitálních technologií
 • Endless: Listela s různou tvarovou úpravou kratší strany (např. tvar trojúhelníku) tvořící nekonečný pásek
 • Engobovaný obkladový prvek: Obkladový prvek s tenkou vrstvou zemité suspenze na líci obkladového prvku nanesenou před výpalem nebo pokrytím glazurou: Tato vrstva (ne sklovitá) má jemnější strukturu nebo jinou barvu než střep, se kterým má však přibližně stejné fyzikální vlastnosti.
 • Fasádní obkladový prvek: Obkladové prvky sloužící především pro obklady fasád.
 • Glazovaný obkladový prvek: Obkladový prvek se skelným povlakem na líci, který zlepšuje technické a estetické vlastnosti prvku
 • Inzerto: Obkladový prvek různě zdobený uprostřed obkládačky nebo uprostřed sestavy obkládaček
 • Kalibrování: Úprava rozměrových tolerancí obkladových prvků. Zabroušení hran vypálené hotové dlaždice, které eliminuje přirozené kolísání rozměrů keramiky a snižuje rozměrové tolerance jednotlivých prvků na minimum. Kalibrované dlaždice lze efektně a velmi efektivně pokládat s minimální spárou a dosahovat tak velmi homogenního vyznění podlahy. Pro dokonalé zapravení spárovací hmoty se doporučuje tloušťka této minimální spáry alespoň v rozmezí 2,0 – 5,0 mm.
 • Keramická dlaždice: Plochý, zpravidla tenkostěnný keramický obkladový prvek (výrobek), odolný zejména proti mechanickému namáhání a mrazu, používaný především k obkladům podlah i stěn.
 • Keramická mozaika: Glazované obkladové prvky malých rozměrů, jejichž délka hrany zpravidla nepřevyšuje 49 cm2 spojují se zpravidla v mozaikové lepence.
 • Keramická obkládačka: Obecně každý prvek sloužící k obkladům stěn. Nejčastěji se pod pojmem obkládačka rozumí obkládačka pórovinová – plochý, tenkostěnný a glazovaný keramický obkladový prvek (výrobek) s nasákavostí nad 10 %, jehož charakter, zejména nižší pevnost a minimální mrazuvzdornost, jej předurčuje výhradně k obkladům stěn nevystavených povětrnostním vlivům.
 • Keramická tvarovka: Doplňkový keramický výrobek k základním obkladovým prvkům určený zpravidla ke speciálním účelům (žlábky, okraje, sokly, schodovky atd.),
 • Keramické obkladové prvky: jsou prvky z jílů a/nebo jiných anorganických surovin. Obkladové prvky se vytvářejí při teplotě místnosti tažením (metoda A) nebo lisováním (metoda B), po té se vysuší a vypalují se při teplotách, při kterých se získávají požadované vlastnosti, ale mohou se vytvářet i jiným způsobem (např. ručním formováním, litím tyto způsoby výroby nejsou součástí ČSN EN 14411). Obkladové prvky mohou být glazované (GL), neglazované (UGL) nebo engobované. Jsou nehořlavé a stálé na světle, hygienické, antistatické. Další výrobky vhodné pro obkládaní lepením Jde o substituční výrobky na bázi silikátů (sklo, tavený čedič, teraco, cementové dlaždice, umělý kámen, včetně konglomerovaných kompozitů), které lze pokládat analogicky jako keramické obkladové prvky
 • Keramické desky a panely: Keramická deska je keramický obkladový prvek s tloušťkou ≤ 5,5 mm, s plochou > 0,36 m2 a ≤ 1 m2 a délkou hrany prvku ≤ 1 000 mm nebo keramické obkladové prvky, které jsou výrobcem nebo prodejcem deklarovány jako tenké keramické desky, keramický panel je keramický obkladový prvek s tloušťkou ≤ 5,5 mm, s plochou > 1 m2 a délkou hrany prvku > 1 000 mm nebo keramické obkladové prvky, které jsou výrobcem nebo prodejcem deklarovány jako tenké keramické panely s vlastnostmi splňující mezinárodní nebo národní normu pro tenké keramické panely (někteří výrobci deklarují tenký prvek do tloušťky 7 mm)
 • Leštěný povrch: Dosahován u neglazovaných prvků obroušením a vyleštěním lícního povrchu na výrobní lince, tloušťka se zmenší nejvýše o 1 mm.  Dalšími povrchy, které jsou dosahovány podobnými technologiemi jsou lapované nebo satinované povrchy
 • Linka: Velmi úzký obkladový pásek např. 12 mm
 • Listela: Obkládačka páskového typu bohatě zdobená sklem, zlatem a platinou, pro vytváření např. dělícího pruhu mezi různými druhy obkládaček. Listely moho být vyrobené z kamene, skla a jiných materiálů
 • Listr: Speciální zdobení povrchu obkladového prvku glazurou s perleťovým efektem.
 • Mozaikový lepenec: Výrobek získaný nalepením mozaiky na vhodný podklad (např. papír; síťovina, popř. jiný způsob spojení prvků).
 • Nasákavost: Nasákavost (absorpce) je procentický (hmotnostní) obsah vody absorbované keramickým střepem (v ČSN EN 14 411 označovaná symbolem E). Návrhové prostředí ovlivňuje volbu nasákavosti keramických obkladových prvků (exteriér, interiér apod.)
 • Neglazovaný obkladový prvek: Keramický obkladový prvek, který není na lícní straně glazován
 • Neglazovaný obkladový prvek s nasákavostí do 3 %: Dle ČSN EN 14411 se dělí na 2 skupiny A – tažený výrobek, B – za sucha lisovaný výrobek. Skupina se dále dělí podle nasákavosti do 0,5 % a do 3 %. Výrobky označené AIa a BIa jsou s nasákavostí do 0,5 % a výrobky označené AIb nebo BIb jsou s nasákavostí od 0,5 – 3 %. Zejména výrobky třídy AIa nebo BIa  jsou vysoce slinuté obkladové prvky představují velmi kompaktní stejnorodý materiál. Mají velmi nízkou nasákavost (menší než 0,1 %), takže prakticky vůbec neabsorbují vodu ani jiné látky. Jsou dokonale mrazuvzdorné i v extrémních podmínkách častého střídání teplot pod a nad bodem mrazu. Tento materiál má také velmi dobrou odolnost proti působení chemikálií, takže odolává všem prostředkům používaným při čištění a dezinfekci a nepůsobí na něj látky znečišťující ovzduší. Vzhledem k stejnorodé struktuře a zpravidla probarvené celé hmoty střepu je vzhledově a tedy i barevně naprosto stálý. Tvrdost povrchu zpravidla odpovídá přibližně tvrdosti křemene (stupeň 7 podle Mohsovy stupnice), důležitější je však výborná odolnost proti abrazívnímu působení, která umožňuje použití vysoce slinutých dlaždic na provozně velmi exponovaných místech jako jsou frekventované chodby, pasáže, haly, obchody. Tyto obkladové prvky mají různé obchodní označení jako je gres porcellanato se vyznačují vysokou pevností v ohybu, proto se vysoce slinuté dlaždice používají ve frekventovaných komerčních objektech. Design vysoce slinutých obkladových prvků nejčastěji připomíná různé druhy kamene používaného ve stavebnictví (žula, diorit, porfyr, mramor), vyrábí se však i jednobarevné dlaždice a obklady. Podobně jako přírodní kámen lze vysoce slinuté dlaždice a obklady zušlechťovat leštěním.
 • Jmenovitý rozměr obkladového prvku: Rozměr pro označení obkladového prvku (W)
 • Koordinanční rozměr obkladového prvku: Je souček rozměru obkladového prvku (W) a šířky spáry (J)
 • Obtisky: Bohaté zdobení vyrobené obtiskem na povrch keramického prvku.
 • Odstín (tonalita): Termín používaný výrobci keramických obkladů, který se odkazuje na chromatické odchylky barevné klasifikace (obvykle označené na obalu) pro danou šarži obkladových prvků
 • Okapnice: Tvarovka se zalomeným okrajem pro odtok vody sloužící např. ke zhotovení okapů na balkonech
 • Pásek: Výrobek obdélníkového tvaru, jehož délka je nejméně trojnásobkem šířky.
 • Požlábek: Prvek pro vytvoření žlábku pro odvod tekutiny v podlaze
 • Protiskluznost: Vlastnost povrchu dlažby zajišťovat tření, aby se zabránilo uklouznutí chodců, nebo smyku, případně posunu předmětů. Požadavky na protiskluznost podlah určují příslušné právní předpisy
 • Protiskluzná dlaždice: Dlaždice se zdrsněným lícem nebo reliéfem na líci. Snižuje možnost uklouznutí.
 • Průmyslová keramická dlaždice: Dlaždice se střepem odolným proti mechanickému namáhání a většinou i chemickým látkám, tloušťkou obvykle nad 15 mm. Je určená k dláždění mechanicky namáhaných ploch.
 • Rektifikace: Způsob opracovaní hran obkladového prvku, kterým získá vysoce přesný rozměr. Výrobce zpravidla rektifkované výrobky dodává v jednom kalibru. To však neznamená, že tyto výrobky se budou pokládat beze spár
 • Reliéfní povrch: Povrch obkladového prvku, který je upraven prostorovým zobrazením na líci vytvořeném ve střepu. Úprava je zhotovována buď z estetických důvodů, nebo pro snížení kluznosti povrchu .
 • Rozeta: Zpravidla malý obkladový čtvercový prvek (i jinak – původní název pro zdivo složené z kvádrů jen hrubě opracovaných nebo omítkou napodobujících kamenné zdivo). Schodovka (Stair tile): Upravený dlažební prvek určený pro obklady schodových stupňů s částečným rýhováním na okraji protiskluznými drážkami nebo výstupky
 • Separační engoba (na povrchu rubové strany obkladových prvků): Vrstva žárovzdorného materiálu, která se aplikuje před výpalem, aby se zabránilo ulpívání obkladového prvku na válečcích v peci a poškození válečků v peci. Termín nesouvisí s terminologii podle ČSN EN 14 411
 • Sokl: Ukončení dlažby nízkým obkladem stěny ve styku s dlažbou. Soklové prvky jsou buď rovné (ploché), nebo s požlábkem (fabionový přechod na soklovém prvku k dlažbě)
 • Silnostěnné dlažby: Dlažby o tloušťce 20 a 35 mm zpravidla používané při pokládce na terče
 • Střep: Základní materiál vypálené keramické obkládačky či dlaždice.
 • Tenké keramické obkladové prvky: za tenké keramické obkladové prvky se považují prvky s tloušťkou ≤ 5,5 mm, nebo obkladové prvky, které jsou deklarovány výrobcem nebo prodejcem jako tenké keramické dlaždice, zpravidla ≤ 7 mm a které mají vlastnosti splňující mezinárodní nebo národní normu pro tenké keramické obklady a dlažby
 • Univerzální keramický obkladový prvek: Keramický obkladový prvek, jehož charakter, zejména pevnost, formátová a povrchová úprava, jej předurčuje jak k obkladům stěn, tak k dláždění podlah.
 • Velkoformátové obkladové prvky: Za velkoformátové obkladové prvky jsou považovány ty, které mají součet délky nejdelší strany a uhlopříčky rovný nebo větší než 950 mm
 • Záměrné kolísání barev, struktury povrchu a kresby dekorace: Hodnocení barevných rozdílů, struktury povrchu či kresby jednotlivých obkladových prvků podle stupnice V1 až V4, které jsou uvedeny na obalech a v technické dokumentaci výrobce

Pokládka – realizace

 • Adheze: Stav, při kterém jsou dva povrchy přidržovány silami působícími na rozhraní.
 • Adhezní můstek: Tekutý výrobek, který se používá samostatně nebo ve směsi s plnivem, aplikovaný ve formě tenké vrstvy, která má funkci zlepšení přilnavosti (přídržnosti, soudržnosti) mezi dvěma různými nesavými vrstvami podkladu nebo mezi podkladem a lepidlem/lepicí maltou
 • Anhydritový samonivelizující potěr: Samonivelační stěrková hmota na bázi anhydritové maltoviny nebo sádry.
 • Brokování, pískování, pneumatické pemrlování: Způsoby úpravy (vyrovnání) povrchů.
 • Cementová maltovina: Směs hydraulických pojiv, minerálů, polymerních a jiných organických přísad , která se před použitím jenom smísí s vodou.
 • Cementová maltovina z oddělených složek: Maltovina složená z různých odděleně barevně balených složek (práškových a kapalných), které se mísí na místě zpracování.
 • Deformovatelnost: Schopnost ztvrdlé maltoviny nebo vytvrzeného lepidla být deformovány působením napětí mezi keramickým obkladovým prvkem a povrchem určeným k lepení bez ztráty přídržnosti. Nelze zaměnit na výraz „Flexibilita“.
 • Disperzní lepicí hmota: Směs organického pojiva (organických pojiv) ve formě vodné polymemí disperze, organických přísad a minerálních plniv, připravená k použití. Označení D.
 • Doba použitelnosti: Interval doby skladování, během kterého lze materiál bez potíží používat.
 • Doba zavadnutí: Nejdelší časový interval po nanesení maltoviny nebo lepidla, ve kterém mohou být obkladové prvky usazeny do lepidla a splňují přitom požadavek na přídržnost hodnocenou tahovou zkouškou provedenou podle EN 1346.
 • Doba zpracování: Nejdelší časový interval, ve kterém mohou být maltovina nebo lepidlo používány po míchání.
 • Doba zrání: Časový interval mezi namícháním cementové maltoviny a jejím zatvrdnutím.
 • Dotvarování: Deformace tělesa s časem při konstantním zatížení nebo při dlouhodobém úbytku vlhkosti.
 • Jolly roh/hrana (nesprávně označovaný jako „kamenický roh“): vnější roh vytvořený seříznutím hran sousedících obkladových prvků pod uhlem 45° tak, že vytvoří pravý úhel na hraně rohu/hrany obkladu. Vytvořenou spáru je nutno správně zaspárovat. Tato hrana není přípustná na hraně schodišťového stupně u tenkých obkladových prvků
 • Korekční čas: Čas, v němž je možno korigovat polohu již položených obkladových prvků bez porušení jejich adheze k podkladu.
 • Lepicí hmota z tvrditelné pryskyřice: Dvou nebo vícesložková směs syntetických pryskyřic, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí.
 • Otevřený čas: Časový interval, ve kterém má hmota (lepicí, spárovací, penetrační, správková aj.) optimální lepivost a je schopna zprostředkovat potřebnou adhezi.
 • Ozubená stěrka =hřeben: Stěrka opatřená zářezy, která umožňuje nanášení rýhované vrstvy maltoviny nebo lepidla v rovnoměrné tloušťce na povrch určený k lepení a/nebo na spodní plochu obkladového prvku.
 • Penetrační nátěr: Roztok polymemí disperze, používaný ke zlepšení lepicí schopnosti a trvanlivosti povrchu určeného k lepení, aplikované před nanášením lepidla.
 • Pokládka do polohlubokého lože (středněvrstvé lepení): Obkladové prvky jsou kladeny do lepidla nebo čerstvé malty. Tloušťka lože je < 20 mm
 • Pokládka do hlubokého lože (na silnou vrstvu): Obkladové prvky jsou pokládány do lepidla nebo do čerstvé cementové malty. Tloušťka vrstvy lepidla (lože) je 20 mm a více. Tato pokládka do hlubokého lože bývá často při použití tradiční malty
 • Pokládka vibrační: Pokládka dlaždic do polosuché vrstvy betonu s tenkou vrstvou lepidla, případně s podsypem cementu nebo cementové kaše a následné zhutnění pomocí vibračního zařízení
 • Pokládka bez lepení (např. na terče, podložky): Obkladové prvky se kladou tak, aby je bylo možné snadno demontovat od pokladu a opět snadno položit. Spáry se ponechají nevyplněné nebo se mohou vyplnit pružným tmelem
 • Polymer: Makromolekulární sloučenina vytvořená reakcí jednoduchých molekul.
 • Polymercementová malta: Cementová malta s přísadou polymeru.
 • Porušení přídržnosti: Porušení, které se objeví na rozhraní mezi maltovinou nebo lepidlem a podkladem.
 • Porušení soudržnosti v maltovině nebo lepidle: Porušení, které se objeví uvnitř vrstvy maltoviny nebo lepidla.
 • Porušení soudržnosti v podkladu nebo v obkladovém prvku: Porušení, které se objeví v podkladu nebo uvnitř obkladového prvku. V tomto případě je přídržnost větší než výsledek zkoušky.
 • Povrch k lepení: Rovinný pevný povrch, na který se lepí keramické obkladové prvky.
 • Prořez: Zvětšení procentní podíl objednávky obkladových prvků oproti obkládané ploše postihující nepoužitelné odřezky obkladových prvků, případně prvky prasklé či jinak poškozené. Prořez se stanovuje v procentech a souvisí také s velikostí a členěním obkládané plochy a velikostí obkladových prvků
 • Separační vrstva: Výrobek, který odděluje vrstvy v obkladovém systému, příkladem mohou být protizlomové rohože/membrány (fólie) a rohože k akustickému útlumu, netkané textilie na podklady s přítomností trhlin a dilatačních spár a nevyzrálé podklady
 • Spára: Mezera, která vždy fyzicky odděluje sousední obkladové prvky, vytváří potřebný prostor pro kompenzaci rozměrových odchylek obkladových prvků a absorbuje napětí. Umožňuje také difúzi par z podkladových vrstev-
 • Spára dilatační(mezilehlá): Spára s pružnou výplní rozdělující velké plochy obkladů na menší, přibližně čtvercové plochy. Dilatační pole je ohraničené dilatačními spárami ze všech stran
 • Spára obvodová: Pružná spára pro oddělení keramického obkladu od sousedních stavebních prvků (spára je vždy pružná)
 • Konstrukční dilatační spára: Pružná spára v keramickém obkladu, která odpovídá pružným spárám ve struktuře podkladu (stavební konstrukci)
 • Spárování: Technologický postup vyplnění mezer mezi  obkladovými prvky
 • Příčná deformace: Průhyb zaznamenaný uprostřed zkušebního hranolu vystaveného tříbodovému ohybovém u namáhání. Označuje se hodnotami S1 a S2. Nelze zaměňovat za flexibilitu.
 • Přídržnost: Největší síla na jednotku plochy, kterou lze měřit smykovou nebo tahovou zkouškou.
 • Samonivelační stěrky: Jemné správkové hmoty, sloužící k finální povrchové úpravě podkladů (podlahových) se schopností samovytvářet vodorovný povrch.
 • Silikátové podklady: Podklady vytvořené silikátovými materiály (beton, omítka, malta apod.).
 • Skladovatelnost: Doba skladování za předepsaných podmínek, během níž maltovina nebo lepidlo uchovávají své vlastnosti pro zpracování.
 • Skluz: Pohyb obkladového prvku usazeného do vrstvy maltoviny nebo lepidla směrem dolů po vertikální nebo šikmé ploše.
 • Smáčení: Schopnost nanesené vrstvy maltoviny nebo lepidla smočit obkladový prvek.
 • Šířka spáry: Obkladové prvky nesmí být kladeny beze spár.
 • Správková hmota: Hmota na libovolné materiálové bázi, která slouží k reprofilaci (vysprávce) konstrukce ( např. podkladu).
 • Tenkovrstvý způsob lepení: Metoda lepení keramických obkladových prvků na rovinný povrch pomocí lepidla. Lepidlo se obvykle nanáší stěrkou tak, aby vznikla vrstva rovnoměrné tloušťky a její povrch se upraví ozubenou stěrkou. Průměrná tloušťka vrstvy lepidla po nanesení je 4 mm až 5 mm
 • Tixotropie: Jev, při němž hmota při vzrůstajícím napětí po určité době ztrácí viskozitu. Využívá se u lepidel třídy „T“
 • Tmel: Tekuté až těstovité hmoty sloužící k vyplňování dutin, spár, mezer a trhlin. Tmelem je možné zarovnat drobné nerovnosti (vady) povrchu.
 • Umělé omítky: Průmyslově vyráběné omítky zpravidla jako suché směsi.

Vyrovnávací vrstva: Vrstva hmoty, která vyrovnává možné nerovnosti podkladu.

Obecné pojmy

 • Předmětové normy: Obsahují jakostní požadavky pro každou skupinu výrobků.
 • Vlhkost v % hmotnostních: Množství vody v látce, které je udáno jako poměr hmotnosti vody v této látce obsažené ku hmotnosti stejné látky ve vysušeném stavu. V obkladačské praxi se vlhkost často stanovuje karbidovou metodou (CM) a udává se v % CM. Takto zjištěná vlhkost je rovna vlhkosti v % hmotnostních.
 • Výrobková série: Soubor obkladových prvků, které jsou designově, barevně a rozměrově sladěny do sestavy obkládaček a dlaždic a které jsou určeny pro použití ve stejném prostoru nebo místnosti .
 • Výrobní šarže, výrobní dávka: Označená výrobní dávka se shodnými vlastnostmi, která je určena na jednu plochu.
 • Zbytková vlhkost: Vlhkost, která je uvnitř podkladu
 • Zkušební normy: Postupy, které slouží pro stanovení hodnot vlastností.