Aktuálně

Domů   /   Valná hromada Cechu obkladačů ČR

Valná hromada Cechu obkladačů ČR

22. 03. 2015
Valná hromada Cechu obkladačů ČR

Ve čtvrtek 19. března se v Kralupech nad Vltavou konala valná hromada cechu.

Součástí doprovodném programu bylo vytvoření smlouvy o dílo a každý člen mohl hned jednotlivá ustanovení přímo konzultovat s právníkem. Na to navazovala informace Eduarda Justy o pokračování projektu „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem„, kterého je cech partnerem a proto také každý účastník obdržel obě příručky Správné praxe na CD. Benefitní program pro členy cechu z oblasti pojištění představil Petr Vaněk.

Valná hromada začala minutou ticha, kterou účastníci uctili památku Františka Loudina, který dlouhodobě zastával funkci předsedy revizní komise.

Zprávu revizní komise o výsledcích jejích zjištění, kontrole plnění usnesení valné hromady a finančním hospodaření cechu za loňský rok přednesl Roman Kraus a valná hromada zprávu schválila, stejně jako Zprávu představenstva o činnosti cechu za rok 2014 a rozpočet na letošní rok. Valná hromada také schválila nové stanovy, které byly upraveny podle požadavků nového občanského zákoníku. Jiří Pavlíček předložil valné hromadě Programové prohlášení, ve kterém by se cech více soustředil na odbornou činnost. Programové prohlášení na roky 2015-2020 bylo schváleno.

Po rezignaci Mgr. Karla Sudy na členství v představenstvu byl do představenstva kooptován Mgr. Miloslav Janeček a valná hromada jej dodatečně potvrdila ve funkci. Roman Pommer poděkoval Karlu Sudovi za jeho dlouholetou práci v představenstvu a jménem cechu mu předal dárkový koš. Karlu Sudovi bylo také uděleno čestné členství za jeho zásluhy při obnově učebního oboru – obkladač, vzniku učebních osnov a učebnic. Valná hromada potvrdila ve funkci PhDr. Edurda Justu, který byl kooptován do revizní komise.

Závěr setkání již tradičně patřil bowlingovému mistrovství a odborné přednášce o víně, tentokrát z Vinařství Krist.