Aktuálně

Domů   /   Valná hromada Cechu obkladačů ČR

Valná hromada Cechu obkladačů ČR

17. 01. 2005
Valná hromada Cechu obkladačů ČR

Hrotovice – V hotelu V sport se 13. ledna konala valná hromada cechu.

Hlavním bodem valné hromady byla volba nového 5-členného představenstva a nové revizní komise pro období 2005-2008. Předsedou cechu byl opětovně zvolen Roman Pommer ( B-port ) a jako 1. místopředseda Daniel Štolfa (Lasselsberger). Předsedou revizní komise se stal František Loudin (L.C.M. Loudin a spol.).

Nové představenstvo si pro své volební období stanovilo následující cíle :

  • Podstatně rozšířit kvalitní členskou základnu ve všech krajích České republiky a uvést v činnost „Obkladačskou radu cechu“.
  • Podporovat učňovské školství, rekvalifikace a organizovat trvalé vzdělávání vlastních členů cechu s pomocí přidružených členů a partnerů cechu
  • Vybudovat odborný servis pro členy v oblasti právní, smluvní, kalkulací a cen, norem apod.
  • Podporovat soutěže učňů-obkladačů, publikovat úspěšné práce svých členů.
  • Aktivně spolupracovat s předními oborovými výrobci a distributory.
  • Vytvářet podmínky pro účast členů na zakázkách investorů a hlavních dodavatelů stavebních prací.
  • Aktivně působit ve Svazu drobných a malých řemeslníků, v Hospodářské komoře, případně jiných organizačních strukturách na prosazování společných zájmů cechů.
  • Navázat užší kontakty se zahraničními cechy, především v těch státech, kde pracují naši členové.
  • Spolupracovat se Silikátovým svazem ČR zejména na vydávání učebnic a odborných publikací.