Aktuálně

Domů   /   Úpravna vody Plav spotřebovala při rekonstrukci dvě tuny spárovací hmoty

Úpravna vody Plav spotřebovala při rekonstrukci dvě tuny spárovací hmoty

12. 07. 2016
Úpravna vody Plav spotřebovala při rekonstrukci dvě tuny spárovací hmoty

Jihočeská úpravna vody Plav se po 35 letech provozu dočkala modernizace.

Nádrže s pískovými filtry jsou nově obloženy keramickými obklady, vyměnila se i technologie. Zcela nově přibyl třetí stupeň čištění, a to filtrace aktivním uhlím. Během rekonstrukce se uplatnily odolné dlaždice Taurus Granit a epoxidová spárovací hmota RAKO SYSTEM, které společnost Lasselsberger dodala na stavbu dokonce 2 tuny! V ÚV Plav přitom mohla být využita jen hmota, která vyhověla testování v TZÚS Praha a disponuje certifikátem pro styk s pitnou vodou.

Surová voda přitékající na úpravnu z nádrže Římov nejprve prochází usazovacími nádržemi, kde se zbaví hrubých nečistot. Poté přibližně půl hodiny protéká pískovými rychlofiltry, kterých je v úpravně celkem 14. Posledním stupněm je od konce roku 2015 čištění pomocí tzv. GAU filtrů naplněných aktivním uhlím. Obklady RAKO se při modernizaci uplatnily hned na dvou místech, a to při opravě van pískových rychlofiltrů, a dále v hale s technologií třetího stupně čištění vody. V obou případech bylo nutné, aby parametry materiálů vyhověly náročným požadavkům na odolnost.

Rekonstrukce pískových filtrů

„Každý z pískových rychlofiltrů je naplněn křemičitým pískem se zrnitostí 0,8 – 1,2 mm do výšky 135 cm,“ vysvětluje vedoucí provozu ÚV Plav Ladislav Chyňava a dodává: „Rekonstrukcí zahrnující sanaci betonů a dlažeb vnitřních van prošlo 10 z celkem 14 filtrů. Původní obklady van bylo nutné odsekat, stejně jako degradovaný beton.“ Zásadní bylo při opravách srovnání přelivových hran všech pískových filtrů na jednu kótu s tolerancí pouhého jednoho milimetru. Jen tak mohl být zabezpečen rovnoměrný průtok vody filtry. Po opravách byly stěny nádrží nově obloženy keramickými dlaždicemi. Vyměnit bylo nutné také filtrační trysky v mezidně pískových filtrů. Polovina písku ve filtrech byla nahrazena novým, ostrohranným pískem zrnitosti 0,8 – 1,2 mm. Celkem bylo vyměněno 1000 tun písku. Zásadní novinka v technologii praní pískových filtrů, nová prací čerpadla, zajistí vyšší intenzifikaci praní písku. Pískové filtry se perou podle míry znečištění po 48 – 72 hodin provozu.

Materiály RAKO mají certifikát na styk s pitnou vodou

Při realizaci nového obložení van bylo nutné zvolit materiály, které jsou vysoce odolné, a zároveň do vody neuvolňují žádné toxické látky. Tomu zcela vyhověla epoxidová spárovací hmota RAKO GE EASY v kombinaci s keramickými dlaždicemi RAKO OBJECT ze série Taurus Granit.

Spárování obkladů nádrží s pitnou vodou (vodárny, vodojemy, úpravny, zásobníky) lze provádět jen s materiály, které disponují certifikátem pro styk s pitnou vodou. Spárovací hmotu RAKO GE EASY typu RG z nabídky RAKO SYSTEM lze použít i pro vodotěsné spárování obkladů a dlaždic v chemicky agresivním prostředí. Epoxidový materiál je vhodný také pro bazény, wellnes, sklady, garáže, provozy v chemickém a potravinářském průmyslu, kde se používají agresivní čistidla, ale také laboratoře apod. RAKO GE EASY nabízí snadnou aplikaci s vynikající omyvatelností, standardně je k dispozici v 7 odstínech.

Spárování pomocí epoxidových materiálů si v poslední době nachází cestu i do soukromých interiérů, a to díky velice snadné údržbě, ale také jistotě, že vlivem zatížení spára nezmění barvu ani po důkladném generálním úklidu agresivními čisticími prostředky. Plnivem RAKO GE EASY jsou drobné skleněné kuličky zajišťující snadné zpracování hmoty a elegantní povrchový vzhled. Při modernizaci ÚV Plav se během 9 měsíců uplatnily až 2 tuny této spárovací hmoty v šedém odstínu. Odolná epoxidová hmota je na vanách pískovým filtrů ideálně zkombinována s dlaždicemi stejného výrobce, a to Taurus Granit (RAKO OBJECT) ve formátu 30 x 30 cm a odstínu č. 73 (Nevada).

Filtrace aktivním uhlím

Pět železobetonových GAU filtrů, každý o ploše 69 m2, je vybaveno nerezovými přítokovými a odtokovými žlaby. Filtrační vrstva uhlí činí v každém filtru 205 cm. Filtry se skrývají v prostoru, který je shora částečně zastřešen a částečně kryt podlahou haly nad filtry.

V této hale byla nově položena podlaha z dlaždic Taurus Granit značky RAKO OBJECT ve formátu 30 x 30 cm v odstínech 73 (Nevada) a 76 (Nordic). Neglazované vysoce slinuté dlaždice Taurus disponují velmi nízkou nasákavostí (menší 0,5 %), jsou vyráběné podle EN 14411:2012 BIa UGL, příloha G. Tento typ dlaždic se uplatňuje při obkladech podlah, které jsou vystaveny vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání a znečištění. Dlaždice jsou vhodné např. pro podlahy v potravinářských a chemických provozech a pro venkovní vodorovné plochy. Odolnost vůči obrusu je dána barevností v celé tloušťce střepu.

www.rako.cz