Aktuálně

Domů   /   Ukončili jsme projekt na posílení konkurenceschopnosti

Ukončili jsme projekt na posílení konkurenceschopnosti

19. 01. 2013
Ukončili jsme projekt na posílení konkurenceschopnosti

Koncem loňského roku jsme ukončili úspěšný vzdělávací projekt cílený na členy cechu.

Projekt ESF s názvem „Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců“ byl zaměřen na obecné vzdělávání zaměstnanců členských firem. Z členských firem bylo vybráno celkem 300 zaměstnanců ze čtyř pracovních pozic, kteří absolvovali vzdělávací aktivity, které byly rozděleny do 5 různých tematických bloků. Jednalo se o pracovní pozice vedoucí pracovníci, cechmistři a mistři, dělníci a obkladači, technici a administrativní pracovníci. Mezi vybranými zaměstnanci byli i zástupci ohrožených skupin na trhu práce (osoby do 25 let, nad 50 let), čímž firmy dokazují, že ve výběru nebyla žádná skupina pracovníků diskriminována.

Všech 300 pracovníků se zúčastnilo kurzů na zvýšení komunikačních dovedností. Tyto kurzy byly věnovány vnitrofiremní komunikaci, komunikaci v obtížných situacích, prezentační dovednosti a týmové spolupráci. Další část kurzů byla zaměřena na zlepšení obchodních dovedností- jak získat a udržet zákazníka, umění akvizice, vyjednávání a argumentace, ekonomika pro neekonomy a základy obchodního jednání. Pracovně-právní školení bylo věnováno na zdokonalení znalostí v oblasti právního minima, spotřebitelského zákona a zákoníku práce, což se vztahuje k činnosti členů cechu. Obzvláště přínosné bylo školení počítačové, které cílilo na základy grafických programů vhodných k vizualizaci koupelen a školení odborné, posilující odborné znalosti pracovníků, zejména co se týče systémového řešení, nových materiálů a obkládání v technologicky náročném prostředí.

Představitelé cechu počítají s tím, že bude projekt udržitelný i po svém ukončení a nakoupená zařízení budou sloužit i nadále ke vzdělávacím aktivitám, ať již proškoleným zaměstnancům, či dosud nezapojeným nebo novým členům cechu. Celý tento tříletý projekt se podařilo realizovat díky financování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také prostředků ze státního rozpočtu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00063