Aktuálně

Domů   /   TILER – Grafické návrhy pokládky obkladů a dlažby

TILER – Grafické návrhy pokládky obkladů a dlažby

22. 02. 2008
TILER – Grafické návrhy pokládky obkladů a dlažby

Komplexní řešení grafického návrhu pokládky obkladů a dlažeb.

TILER je určen pro přípravu pokládky ve 2D, nebo na návrh scény ve 3D za pomoci programu ArCon. Databáze obkladů a dlažeb je možné editovat a vytvářet uživatelem. TILER standardně obsahuje databázi sortimentu společnosti Lasselsberger a.s. Program bude představen účastníkům Obkladačského miniveletrhu 6. března v Sezimově Ústí u Tábora.

Makro TILER pro ArCon

Návrh pokládky v ArConu lze aplikovat na stěny, horní a spodní průvlaky, sloupy, komíny, podlahu a strop. Pro návrh v Tileru je k dispozici funkce „výběr“ více stavebních dílů. Vytvořený projekt v ArConu může být uložen v několika variantách. Po celou dobu návrhu jsou k dispozici informace o typu a počtu obkladů v projektu. Návrh pokládky na stavebních dílech je tvořen 2D grafickým editorem Tiler.

Režimy pokládky

Klasická, šachovnice, dekor, vzor (skupiny obkladů). Dekory je možné posouvat, kopírovat a otáčet. Při vkládání dekorů je ověřována správnost rozměrů. Vzor je skupina obkladů, která umožní rychle vytvářet kombinované pokládky. Obvyklé vzory pokládek jsou již připraveny v databázi. Editorem vzorů vytváříme vlastní návrhy pokládky.

Tvorba pokládky

Plocha pokládky je zadávána pomocí rastru, pomocných čar, uchopování, numerického zadávání souřadnic (absolutní, relativní). Speciální pomůckou je zásobník souřadnic (umožňující použití již zadaných souřadnic). Vytvořené plochy je možno dodatečně kopírovat, posouvat, editovat (měnit umístění vrcholů, přidávat vrcholy, posouvat hrany).

Parametry pokládky

Vzájemný posun (ve směru X a Y), počátek, natočení a vlastnosti spáry obkladů. Pomocí funkce „převzít“ je možné vlastnosti aplikovat i na další plochy. Výběrem lze hromadně měnit vlastnosti na více plochách. Speciální funkcí je náhodné natočení obkladů a dlažeb, pro dosažení realistického vzhledu pokládky.

Databáze TILER

Tiler pracuje s více databázemi. Textury sortimentu jsou ve formátu JPG. Databáze je vícejazyčná, umožňuje zadávat fyzikální parametry obkladů pro zobrazení ve vizualizaci. Filtr umožňuje výběr obkladů podle zvolených kritérií: rozměr, vlastnosti, zařazení (dlaždice, listela, dekor).

Výstupy

  • Sumace použitých obkladů po jednotlivých plochách a za celý projekt.
  • Export sumace obkladů do Excelu.
  • Tisk pokládky v barevném a čárovém módu.
  • Export pokládky do DXF formátu.

www.softconsult.eu