Aktuálně

Domů   /   SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

21. 01. 2022
SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. V rámci tohoto projektu se zúčastňuje realizace v platformě Stavebnictví II a je partnerem OS Stavba. V této platformě zastupuje náš svaz Ing. Alena Paslerová..

Projekt byl rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky. Vzhledem k epidemickým opatřením postupně přijímaným v souvislosti s nemocí Covid – 19 a k nemožnosti uskutečňování některých aktivit, při kterých dochází ke kumulaci lidí v uzavřených prostorách (tematická setkání, informačně diskusní semináře), byla realizace projektu prodloužena do termínu 30. 6. 2022.

Bylo stanoveno, že do 31. prosince 2021 musí být uskutečněna všechna tematická setkání a v roce 2022 se mohou uskutečnit pouze informačně diskusní semináře a závěrečná konference jednotlivých platforem.

V rámci platformy Stavebnictví II k dnešnímu dni již proběhla všechna tematická setkání ve všech 3 klíčových aktivitách (KA). V KA 04 (vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž) bylo provedeno celkem 7 tematických setkání, v KA 05 (stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí) rovněž 7 a v KA 06 (rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat) to bylo 18 tematických setkání. Celkem tedy bylo provedeno v rámci platformy Stavebnictví II. 32 tematických setkání. Časový harmonogram projektu se tedy podařilo dodržet přesto, že vzhledem k opatřením přijatým v rámci České republiky k zamezení šíření koronaviru v podzimních měsících roku 2020 a jarních měsících 2021 byla činnost výrazně omezena.

Tematických setkání se zúčastnilo kromě specialistů (Ing. Alena Paslerová za Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR a Zdeněk Švehla za OS Stavba ČR) také mnoho řemeslníků a zástupců malých firem a jednotlivých Cechů. V projektu jsou v platformě Stavebnictví II. (tzv. „malé stavebnictví“) zastoupeny Cech obkladačů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech kamnářů, Cech suché výstavby České republiky a Cech klempířů, pokrývačů a tesařů.

V platformě Stavebnictví II. již byly splněny i úkoly, které byly dány po dokončení tematických setkání jako předpoklad k uskutečňování informačně diskusních seminářů, a to zpracování závěrečných zpráv v jednotlivých KA. Z toho titulu jsme mohli začít s uskutečňováním těchto seminářů a k dnešnímu dni jich máme hotových 5 z celkem 6. Tématy 1. semináře v KA 05 byly pomoc Cechů svým členů, stres a syndrom vyhoření, na 2 semináři v KA 05 byly zúčastněným představeny prezentace syndrom vyhoření, rizika stresu na pracovišti a polytechnická výchova. Na 3. semináři v rámci KA 06 proběhly prezentace BOZP, pravidla správné praxe a nový stavební zákon, 4. seminář v KA 06 se zabýval tématy pracovní rizika a ochrana před nimi, OSVČ a Covid a mistrovské zkoušky, na 5. semináři v KA 04 proběhly prezentace na témata fyzická zátěž, úprava pracoviště ke snížení fyzické zátěže a vliv pracovních pomůcek na výkon profese.

V období před dokončením projektu bude ještě z titulu zpětné vazby provedena dotazníková akce, kdy bude řada respondentů ze všech platforem do projektu zapojených oslovena a požádána o online vyplnění jednoduchého dotazníku. Bude se jednat cca. o 80 respondentů v každé platformě. Dotazník je v současné době tvořen.

Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197