Aktuálně

Domů   /   Společnost MUREXIN – PARTNER SOUTĚŽE EUROSKILLS 2021

Společnost MUREXIN – PARTNER SOUTĚŽE EUROSKILLS 2021

14. 06. 2021
Společnost MUREXIN – PARTNER SOUTĚŽE EUROSKILLS 2021

V rámci příprav na evropskou soutěž EuroSkills se konala 28.5.2021 pracovní schůzka ve společnosti MUREXIN, která navázala na setkání v Plzni, kde se v dubnu sešly zúčastněné strany českého obkladačského týmu. Předmětem schůzky byla právě příprava reprezentanta za obkladačské řemeslo, pana Davida Voráčka, který přijel v doprovodu svého trenéra z Cechu obkladačů ČR pana Martina Lukeše. Znalosti po stránce technické i materiálové jsou stejně tak důležité jako samotná praktická část. Právě přítomnost znalce pana PhDr. Eduarda Justy byla velmi přínosná, stejně jako konzultace s technickými a produktovými specialisty ze společnosti MUREXIN, který je partnerem soutěže. Vzácným hostem na tomto setkání byl i pan Roman Pommer – předseda Cechu obkladačů ČR a víceprezident Hospodářské komory, který poskytl rozhovor. Celý den se tak nesl v příjemné atmosféře a odborné diskuzi. Otázkou pouze zůstává, zda bude schváleno konání soutěže, neboť koronavirová krize není úplně za námi a právě konání větších evropských soutěží je tak stále ještě diskutováno.

Rozhovor nejen o řemeslu a o soutěži s panem Romanem Pommerem  – předsedou Cechu obkladačů ČR a víceprezidentem Hospodářské komory:

Jak jste se dostal k obkladačskému řemeslu?

Po střední průmyslové škole, která byla ve své době jedna z prestižních v Praze, jsem přešel do praxe, kde jsem dostal na starost obkladače, kterým jsem dělal mistra, se spoustou z nich jsem stále v kontaktu.  V průběhu let jsem se vydal právě tímto směrem. Po revoluci jsem si založil vlastní stavební firmu a pohyboval jsem se i v oblasti prodeje stavební chemie.

Jak na Vás působí značka MUREXIN?

MUREXIN se řadí mezi výrobce stavební chemie, které vnímám na českém trhu již od devadesátých let a u mě osobně hraje roli mezi TOP 5 značkami. I z pocitu předsedy Cechu obkladačů samozřejmě pohlížím na značky stavební chemie v souvislosti s podporou fungování Cechu obkladačů a zde vnímám právě dlouhodobou podporu a spolupráci se značkou MUREXIN.

Je stavební chemie nutná již při výuce na škole nebo si každý „tu svoji“ najde v průběhu praxe?

Každá firma i dodavatel se snaží toho mladého člověka směřovat a formovat. Tak jako u potravin víme, co je zdravé a co se má jíst. Ale i zde jsou dva aspekty, na jedné straně je třeba vnímat značku, ale zároveň je důležitá správná volba materiálu a technologický postup, proto je nutné vědět, že každá chemie je jiná a jinak se s ní pracuje. Některé školy to dělají správně, třeba u instalatérů se také kluci učí poznat více výrobců kotlů a ne pouze jednu značku, protože v praxi se potkají s širokým spektrem a to je stejné i se stavební chemií.

Myslíte si, že naši kandidáti mají šanci na úspěch v evropském měřítku? Mám na mysli nadcházející klání EuroSkills 2021.

Já tomu strašně moc věřím a mám pocit, že mají šanci uspět. Co se týče účasti Davida Voráčka za obkladače, tak vše je o tréninku a o přípravě. Já žiji celý život sportem a pro mě sport je jako droga a vím, že je to mnohdy těžké a ve stresové situaci je nutno zatnout a vydat maximální výkon. Ne každý je ale takto nastaven a může to sehrát svou roli.  Byl bych strašně moc rád, kdyby měl úspěch a přál bych mu, aby byl na „bedně“. Už teď, když se tady ve společnosti MUREXIN setkáváme, a řešíme přípravu, tak děláme vše pro jeho úspěch, více udělat nemůžeme, potom už to bude na něm.

Jak vidíte vývoj řemesla do budoucna?

Já jsem optimistický. Cítím, že se zájem o řemeslo zvedá a začíná být vnímáno lépe. Rozhodně stoupá i technologické vybavení. To, co jsme si ještě před dvaceti lety neuměli představit, tak je dnes běžné. Používají se počítače, speciální software, drony a takhle právě vypadá dnes moderní řemeslo. Pokud se mladí rozhodnou pro řemeslo, tak je důležité, aby se dokázali uchytit na trhu a u řemesla zůstali. Na druhé straně, ale my se musíme naučit, že kvalitní řemeslo je třeba i odpovídajícím způsobem zaplatit.

Podpora řemesla se povedla i v projektu ŘEMESLO NENAHRADÍŠ, co si o tom myslíte?

Člen Cechu obkladačů pan Lukáš Marek (28 let), který také pracuje se stavební chemií MUREXIN, se stal představitelem projektu TV Prima-ŘEMESLO NENAHRADÍŠ. Tento pořad přináší zajímavé a inspirativní příběhy mladých lidí, kteří se rozhodli vyučit se řemeslu a řemeslem se živit. Právě i pan Lukáš Marek je příkladem řemeslníka, kterého jeho práce baví a výsledkem je skvěle odvedená práce a spokojený zákazník.

Jak vnímáte význam cechů a s tím související kvalitu odvedené práce?

Dovolím si tvrdit, že právě členové cechu, ať už obkladačského nebo jiného si nedovolí odvést nekvalitní práci. Bohužel právě naopak ti, kteří nejsou členi žádného cechu, stojí mnohdy za špatně odvedenou prací. Pokud někdo zavolá a potřebuje řemeslníka, tak lidi v cechu nemají čas, mají tolik práce, že Vám nemohou vyjít vstříc hned. Pokud víte, že daný řemeslník je členem cechu, měla by to být i pro Vás určitá záruka kvality. Samozřejmostí je i prověření daného člena a je nutno vidět jeho práci a přístup. Stejně tak je důležité i zavedení mistrovské zkoušky, která se stále legislativně připravuje a měla by se vrátit jako běžný prvek, neboť navazuje na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala. Tak jako cech má hájit práva a zájmy svých členů a dohlížet na jakost a cenu výrobků, tak by mistrovská zkouška měla vést ke zvýšení kvality řemeslníků, posílení konkurenceschopnosti, zájmu mladých o obory a v neposlední řadě i k prestiži škol.

Jak jste prožíval období koronavirové krize?

Z pozice předsedy Cechu obkladačů mohu říci, že obkladači měli po celou dobu dostatek zakázek a ve většině případů nežádali o finanční kompenzace. Mnohdy členové cechu museli řešili i úsměvné věci, kdy měli rozdělané zakázky a lidé je nechtěli pustit třeba do bytu pro nářadí.

Co máte zajímavého před sebou, na co se těšíte?

Pracovně je to mimo jiné právě evropská soutěž EuroSkills. Moc bych si přál, aby David a ostatní naši kandidáti uspěli v soutěži a podařilo se následně i přes Hospodářskou komoru a přes cechy podpořit a posílit odborné vzdělávání, přitáhnout mladé lidi a prezentovat české řemeslo, které má své místo nejen u nás, ale i v zahraničí.

Děkujeme za rozhovor!

Za MUREXIN Alena Nohelová – marketing manager