Euroskills

Domů   /   Soutěže   /   Euroskills

PRESTIŽNÍ A UNIKÁTNÍ AKCE EVROPSKÉHO CHARAKTERU – MISTROVSTVÍ EVROPY V PROFESNÍCH DOVEDNOSTECH MLADÝCH 17-25 LET

EuroSkills se koná jednou za dva roky

pořadatelem je WorldSkill Europe se sídlem v Holandsku

členy je 31 zemí, soutěž probíhá v 50 kategoriích dovedností (řemeslné obory, služby, IT, logistika, doprava …)

naše účast je příležitost pro srovnání nejlepších s nejlepšími (32 zemí v 50 profesích) – letos v Gdaňsku bude v soutěži obkladačů 14 zemí

EuroSkills umožňují:

prezentovat profesní odbornosti  mládeže (exelence) v daném oboru

posilovat transfér inovací do odborného vzdělávání

aktivně přispívat k zapojovaní odborníků z praxe do odborné přípravy

navazovat kontakty s jedinečnou možností porovnávat

Více informací: na oficiálním webu EUROSKILLS.