Aktuálně

Domů   /   Řemeslníci a EET

Řemeslníci a EET

12. 12. 2016
Řemeslníci a EET

Systém Elektronické evidence tržeb odstartoval 1. 12. 2016. Ať již se zavedením EET souhlasíte či nikoliv, nic to nemění na faktu, že elektronická evidence tržeb je dnes již realitou, a proto jsme připravili odpovědi na pár základních otázek, týkající se této problematiky z pohledu řemeslníka.

Co je to EET?

Každá tržba od 1. 12. 2016, která podléhá dani z příjmu, musí být hlášena správci daně (finančnímu úřadu, dále jen FÚ) pomoci elektronické evidence tržeb. Tato povinnost se bude týkat i drtivé většiny řemeslníků. Pro tyto účely si musíte pořídit speciální zařízení (pokladna), které je upraveno ke komunikaci se správcem daně, musíte se zaregistrovat na příslušném finančním úřadě, zřídit si elektronický podpis a k samotnému přenosu dat potřebujete i internetové připojení.

Na koho spadá povinnost vést EET a od kdy?

EET bude zaváděno pro jednotlivé skupiny podnikatelů v několika etapách. S největší pravděpodobností se vás, řemeslníků, bude týkat 4. etapa spouštění EET (tedy od 1. 6. 2018). Zatím je tedy relativně dostatek času se na vše připravit.

  • Od 1. 12. 2016 – poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, od tohoto okamžiku je obchodník v těchto oborech povinen informovat o každé transakci FÚ.
  • Od 1. 3. 2017 vznikne tato povinnost těm, kteří podnikají v maloobchodě a velkoobchodě.
  • Od 1. 3. 2018 se zapojí ostatní podnikatelé, na které tato povinnost dopadá, ale přitom nejsou zmíněni v závěrečné fázi (např. svobodná povolání, dopravní a zemědělská činnost).
  • Závěrečná fáze nastane 1. 6. 2018 a týká se vybraných řemesel a výrobních činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Konkrétně se jedná o tyto klasifikace dle CZ-NACE: 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95 a 96. (Kompletní seznam klasifikací CZ-NACE lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu). V této fázi dopadne povinnost vést EET např. na elektrikáře, obkladače, malíře a kadeřnice a další.

POZOR!

V některých případech nebylo po dlouhou dobu jasné, kdy přesně poplatníku vznikne povinnost vést EET. Objevovaly se názory, že např. kadeřnice, která svým klientům nabízí kávu, kterou jim posléze samostatně i naúčtuje, je povinna vést EET již od 1. 12. 2016, neboť v takovém případě nabízí stravovací služby. Stejně tak podlahář, který svým klientům zároveň nabízí samostatně ke koupi lepidlo, bude povinen vést EET již od 1. 3. 2017, neboť se jedná o prodej výrobku. Situace se vyjasnila až v nedávné době, kdy Generální finanční ředitelství vydalo Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Z metodiky vyplývá, že v případě doplňkové činnosti (jedná se o případy, kdy povinný kromě své hlavní činnosti nabízí i další činnost malého rozsahu), nevzniká povinnost vést EET. Respektive vzniká až v okamžiku, kdy vznikne povinnost vést EET z činnosti hlavní, tj. ve vašem případě k 1. 6. 2018.

Tato výjimka se uplatní pouze v případě, že činnost malého rozsahu (tedy v uvedených příkladech káva, či lepidlo.) netvoří více než polovinu celkových tržeb, a zároveň kávy a lepidla neprodáte za více než 175 000,- Kč ročně.

Kdy nemusím vést elektronickou evidenci tržeb – výjimky

EET se na vás nebude vztahovat za předpokladu, že nepřijímáte tržby v hotovosti, ani pomocí platební karty a vystavujete faktury pouze pro převod na účet, neboť přímé platby z účtu na účet nejsou předmětem EET. Povinnost vést EET se vás rovněž netýká v případě, že budete sezónně prodávat např. rajčata, ředkvičky a další přebytky z vlastní zahrádky. Občasný přivýdělek nenaplňuje definici podnikání, a není tedy ani předmětem EET. Vždy je však nutné posoudit, zda se již ve vašem případě nejedná o podnikání. Pokud si nejste jisti, finanční úřad je povinen vaši situaci závazně posoudit (za poplatek ve výši 1 000,- Kč) a vydat stanovisko.

Jak vybrat správnou pokladnu?

Mnoho z vás bezesporu určitě váhá, jak vybrat pro své účely nejvhodnější zařízení pro komunikaci s finančním úřadem. Doporučujeme vám sledovat stránku www.eet-ano-ale.cz, kterou pro tyto účely vytvořila Hospodářská komora ČR a získáte tam informace a rady k výběru a zavedení technického řešení. Výsledky testování zveřejňujeme. Na stránkách se také dozvíte informace o pracovních workshopech a semináře po celé ČR, včetně nabídky asistenční pomoci pro instalaci certifikátů.

A na závěr dobrá zpráva – Ministerstvo financí nakonec podlehlo tlaku HK ČR a podařilo se nám prosadit, že náklady na pořízení tohoto zařízení lze odečíst formou slevy na dani až do výše 5000 Kč od daně z příjmů v případě, že se jedná o fyzickou osobu podnikatele. Slevy na dani tedy může využít řemeslník, který podniká jako OSVČ. Právnické osoby bohužel slevu na dani uplatnit nemohou.

zdroj: Hospodářská komora ČR