Aktuálně

Domů   /   RAKO otevřelo nové školicí centrum pro obkladače

RAKO otevřelo nové školicí centrum pro obkladače

03. 03. 2023
<strong>RAKO otevřelo nové školicí centrum pro obkladače</strong>

Výrobce obkladů a dlažeb RAKO otevřel vlastní školicí centrum pro obkladače s možností aktivního zapojení všech účastníků kurzů. Nachází se v areálu závodu RAKO v Horní Bříze. Na rozsáhlé ploše téměř 1000 m2 je dostatečný prostor jak pro teoretickou část, tak pro část praktickou, tedy tréninkové kóje s profesionálním vybavením a nářadím. Inspirací pro výukovou koncepci bylo centrum podobného typu ve Švýcarsku. Více na Školicí centrum RAKO.

 RAKO v České republice a na Slovensku školí různé cílové skupiny řadu let. Dalo by se říci, že je to činnost, která nikdy nekončí. I když se téma obkládání může zdát být stále stejné, není tomu tak. Obor se mění a je třeba se přizpůsobovat větším formátům, stavební chemii, učit se novým technikám a práci s novým vybavením.

Inspirace v zahraničí

Vlastní školicí centrum RAKO existovalo v myšlenkách delší dobu. Letité vlastní zkušenosti i nové poznatky ze zahraničí pomohly zformovat moderní koncepci nového centra v Horní Bříze. „Velmi v tomto ohledu pomohl Cech obkladačů, umožnil nám podívat se do podobného centra ve Švýcarsku. Získanými poznatky, například o systému kójí, jejich připravenosti i celém systému výuky, jsme se inspirovali při koncipování nového školicího centra,“ uvádí školitel Tomáš Heřman.

Profesionální úroveň

Klíčové v celkové koncepci centra je nejen profesionální technické vybavení, ale i personální obsazení. Cílem bylo mít obojí na nejvyšší možné profesionální úrovni. Hlavním trenérem centra je obkladač Martin Lukeš, který je zároveň vedoucím týmu obkladačů RAKO servis. Martin Lukeš pak spolupracuje i s dalšími školiteli. Těmi jsou profesionálové z praxe, většinou členové Cechu obkladačů. Tedy lidé, kteří mají největší pracovní zkušenosti i přehled o tom, co se děje ve světě, a navíc to dokážou aplikovat do praxe. „Podobný princip funguje i v zahraničí, ve Švýcarsku, ale také v Rakousku, Skandinávii,“ dodává Tomáš Heřman.

Učit se „na vlastní ruce“

Prakticky koncipovaná školení v novém centru jsou určena nejen obkladačům-řemeslníkům, ale i mistrům odborného výcviku a žákům učebního oboru zedník – obkladač. A samozřejmě nejen jim: Účastníky kurzů bývají i vlastní zaměstnanci RAKO a obchodní partneři.

Hlavní náplní kurzů je praktická forma výuky. Jde o to vyzkoušet si vše vlastníma rukama. Úvodní teoretická část věnovaná zásadám pokládky však nikdy nechybí. Následuje samostatná práce, která trvá třeba šest, sedm hodin. Na závěr jsou jednotlivé práce společně vyhodnoceny. Jednodenní kurzy jsou optimální pro ty, kdo nemají do Horní Břízy příliš dlouhou cestu. Dvoudenní školení umožňují téma probrat více do hloubky, účastníci si zvládnou vyzkoušet více technik pokládky, je zde více prostoru pro výměnu poznatků z praxe, nechybí večerní posezení.

Školení se v budoucnu budou svou délkou lišit i podle témat: Pro jednodenní školení budou vybírána spíše základní témata, anebo naopak speciality a detaily, kde stačí nižší časová dotace. Například může jít o téma Aplikace v půdní vestavbě – jak správně aplikovat keramický materiál na OSB desky, sádrokarton apod.

 Vícedenní kurzy

Každý jednodenní kurz je vlastně modulem s konkrétním obsahem. Vícedenní školení pak může zahrnovat několik modulů. „Plánujeme například i delší kurz například Pokládka od A do Z, který bude právě pokrývat více modulů. Ten může stejná skupina zájemců postupně absolvovat,“ uvádí Tomáš Heřman. Frekvence školení je samozřejmě závislá na zájmu účastníků. RAKO doporučuje účast na školeních jednou ročně. U začátečníků je však doporučená účast mnohem častější. Záleží samozřejmě i tématu. Pokud jde o novinky v oboru, tak i pro zkušeného obkladače je roční frekvence školení minimum.

Více o školicím centru i aktuální nabídka kurzů: Školicí centrum RAKO.