Aktuálně

Domů   /   Projekt Keramiku na stěnu

Projekt Keramiku na stěnu

24. 05. 2009
Projekt Keramiku na stěnu

Plzeň – Na pátém zasedání Monitorovacího výboru programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko byl schválen projekt „Keramiku na stěnu“, jehož cílem je zkvalitnění výuky žáků v oboru Obkladač.

Partnerskými školami jsou Beruflichen Schulzentrum Oskar von Miller Schwandorf a Střední škola Horní Bříza.

Zprostředkující organizací je Berufliche Fortbildungszentren (BFz), se kterou obě školy spolupracovaly už v předchozích projektech. V rámci projektu budou v příštích třech letech organizovány výměnné pobyty žáků a semináře odborných učitelů obou škol.

Realizace projektu byla zahájena 11. května 2009, kdy do SŠ Horní Bříza přijela skupina žáků 2. ročníku učebního oboru Obkladač ze Schwandorfu. Spolu se svým učitelem Hainzem Gassnerem absolvovali týdenní praktickou výuku společně se žáky oboru Obkladač hornobřízské školy. Vyučování vedli učitelé p. Reš a Wodniak, žáci procvičovali tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb. V mimoškolní době poznali nejbližší okolí Horní Břízy (muzeum, kaolinový důl, Plasy, Mariánskou Týnici), navštívili Prahu a jedno odpoledne bylo věnováno návštěvě Plzně.

Součástí výuky byla i odborná exkurze do závodu na výrobu dlaždic Lasselsberger Chlumčany. Na závěr pobytu proběhlo hodnocení, náměty budou projednány na odborném semináři učitelů v červnu t. r. ve Schwandorfu. V roce 2009 se ještě uskuteční týdenní pobyt hornobřízských žáků v partnerské škole a další odborný seminář pedagogů v prosinci v Horní Bříze.

Na organizaci pobytu německých žáků v Horní Bříze se podílely také partnerské organizace školy – Cech obkladačů ČR a Silikátový svaz. Podporu projektu vyjádřil i starosta města Horní Bříza p. Vojtěch Šedivec, který se zúčastnil závěrečného hodnocení pobytu německých žáků ve SŠ Horní Bříza dne 15. května 2009.

www.stredniskolahb.cz