Aktuálně

Domů   /   Podpora vzdělávání členských firem

Podpora vzdělávání členských firem

24. 10. 2011
Podpora vzdělávání členských firem

Doba, kdy člověku stačilo k celoživotnímu uplatnění vyučení v oboru, už je dávno pryč.

Základy obchodního jednání (efektivní komunikace, taktiky vyjednávání, zvládnutí námitek, chyby při vyjednávání), Komunikace v obtížných situacích (sebejistota, zvládání konfliktů a emocí), Právní minimum (občanský a obchodní zákoník, zákoník práce, insolvenční právo) a Jak získat a udržet zákazníka (techniky a nástroje budování vztahu, motivace klíčových zákazníků) byly tématy zvíkovských seminářů, které jsme uskutečnili 20 a 21. října v rámci ESF projektu Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců.