Aktuálně

Domů   /   Podnikatelé již vědí, která veřejná instituce se o ně zajímala

Podnikatelé již vědí, která veřejná instituce se o ně zajímala

12. 04. 2013
Podnikatelé již vědí, která veřejná instituce se o ně zajímala

Počátkem dubna již všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby s aktivní datovou schránkou obdržely záznam o tom, kdo v minulém roce nahlížel do jejich údajů vedených v základním registru osob (ROS). Od 18. 3. do 8. 4. 2013 bylo zasláno celkem 442375 výpisů.

„Rozesílání záznamů vyplývá ze zákona a má čistě informativní charakter. Údaje byly generovány automaticky a podnikatel z nich pozná, která instituce se o jeho firmu zajímala a proč,“ vysvětluje ředitel odboru statistických registrů ČSÚ Stanislav Palas.

Výčet referenčních údajů v registru vedených je podrobně uveden v § 26 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Jedná se zejména o obchodní název, jména a příjmení, právní formu a stav, statutární orgány, adresu sídla, provozovny, místa pobytu a další. Pokud má o roční výpis o využívání údajů z registru osob zájem i ta osoba, která nemá dosud zřízenu či nemá aktivní datovou schránku, může se obrátit se žádostí o vyhotovení záznamu o využívání referenčních údajů v registru osob na jakékoliv kontaktní místo CzechPoint. „V případě vyžádání přes CzechPoint již není tato služba zdarma,“ upozorňuje Palas. „Vzhledem k tomu, že se ve výpisech mohou objevit i takové záznamy o využití vyplývající z chyb při napojování nových agendových informačních systémů na základní registry, např. opakující se dotazy z vybraných obcí nebo registru vozidel, doporučuji si předem ověřit počet stránek takového výpisu. Pracovníci na kontaktních místech CzechPoint by ale měli žadatele na tuto skutečnost sami dopředu upozornit,“ připomíná.

V případě pochybností o oprávněnosti přístupu v záznamu uvedených institucí k referenčním údajům se může dotčená osoba obrátit přímo na příslušný subjekt, který si danou informaci vyžádal, s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. „Zasílání výpisů bylo uloženo zákonem a vedeno snahou o maximální informovanost o tom, kdo se o daného podnikatele či firmu zajímá. Instituce mají mít k nahlížení opodstatněný důvod, který by měly uvést. Pokud takovýto údaj v záznamu chybí či se zdá pochybný, může ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podnikatel danou instituci kontaktovat a žádat vysvětlení,“ uzavírá Stanislav Palas.

Základní registr osob (ROS) je součástí systému základních registrů a jeho správcem je Český statistický úřad. Eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci. Obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Úplný seznam referenčních údajů lze najít v §26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

zdroj: www.czso.cz