Aktuálně

Domů   /   Oznámení revizí norem na obkládání – výzva k předkládání námětů

Oznámení revizí norem na obkládání – výzva k předkládání námětů

02. 08. 2017
Oznámení revizí norem na obkládání – výzva k předkládání námětů

Ve Věstníku ÚNMZ č.8/17 bude vyhlášen úkol č. 73/0056/17, kterým se zahajují práce na revizi norem ČSN 733450 + Z1 Obklady keramické a skleněné (vydáno 1978) a ČSN 733451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů (vydáno 2005).

Řešitelem úkolu je Silikátový svaz, který po dohodě s ÚNMZ vytvořil pracovní skupinu v následujícím složení:

  • Ing. Ladislav Bukovský – ČKAIT, Znalecká kancelář Bukovský
  • Ing. Petr Lorenc – Svaz výrobců suchých omítkových směsí, Baumit
  • Ing. Miloslava Popenková, CSc. ,ČVUT, fakulta stavební
  • Jiří Pavlíček, Cech obkladačů ČR, Henkel Ceresit
  • Miroslav Kohout, Schlüter Systems
  • Ing. Miroslav Diviš, nominovaný Lasselsberger
  • Dr. Eduard Justa, Silikátový svaz, Cech obkladačů ČR

Proč revize:

Vývoj v oboru obkládání je v posledních letech natolik dynamický a přinesl řadu nových technologií a materiálů, které nemají oporu normách. Rovněž není zcela běžné, abychom k jednomu oboru měli 2 prováděcí normy, které jsou vzájemně v některých bodech protichůdné. Norma ČSN 733451 byla vydána pouhým překladem doporučujícího dopisu evropské normalizační agentury CEN/CENELEX, což nesplňuje podmínky pro normu.

Harmonogram prací na revizi:

  • 08/2017 až 01/2018 – zpracování návrhu revize norem tak, aby vznikla pouze jedna norma ČSN 733451
  • 02/2018 – připomínkové řízení k návrhu
  • 03/2018 – zpracování připomínek

Pracovní skupina má zájem, aby revize norem byla transparentní a především pomohla při navrhování a provádění obkladačských prací. Při zpracování revize bude pracovní skupina vycházet i ze zahraničních norem pro obkládání vydaných v posledních 3 letech v členských zemích EUF (Evropská unie obkladačských svazů), kde je Cech obkladačů ČR řádným členem.

Na základě toho vyzýváme všechny k předkládání návrhů, co by aktualizace norem měla obsahovat.

Všechny návrhy i dotazy směřujte – Eduard Justa, 606 830 683, eduard.justa@gmail.com