Aktuálně

Domů   /   Obecné požadavky na podklad

Obecné požadavky na podklad

06. 02. 2011
Obecné požadavky na podklad

V závěru minulého roku se v prostorách Nadace ABF v rámci projektu České stavební akademie a Katedry stavebních řemesel uskutečnil seminář na téma „Obecné požadavky na podklad“.

Firma KIESEL a Katedra technologie staveb ČVUT Fakulty stavební Praha připravily přednášku o legislativních požadavcích na provedení prací v interiéru staveb a praktické ukázky možností oprav podkladu. Paní Ing. Miloslava Popenková, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec, ve své přednášce vysvětlila vztahy mezi projektantem, investorem a zpracovatelem. Rovněž byly probírány požadavky legislativy a následky nedodržení pravidel komunikace mezi uvedenými subjekty.

V druhé části programu se přítomní dozvěděli parametry měření vlastností podkladu, o možnostech oprav a korektury vlastností potěrů před započetím dalších prací. Přednášku vedla Ing. Veronika Melicherová ze společnosti KIESEL s.r.o.

Další informace o Katedře stavebních řemesel a pořádaných seminářích najdete na www.stavebniakademie.cz