Aktuálně

Domů   /   Mozaiky a jak na ně ..

Mozaiky a jak na ně ..

08. 10. 2007
Mozaiky a jak na ně ..

Plzeň – Vytvářením a skládáním mozaik se člověk zabývá už více než 5 000 let.

Současné interiéry i exteriéry využívají ve valné většině strojně vytvářené keramické mozaiky, které se staly evergreenem našich koupelen a kuchyní, ale setkáme se s nimi i u podlahových sérií dlaždic. Zejména v kombinaci s velkými formáty vytvářejí neopakovatelný estetický dojem.

Formáty keramických mozaik

V koupelnových nebo kuchyňských sériích se nejčastěji setkáme s tradičními formáty 2,3 x 2,3 cm nebo 4,9 x 4,9 cm až po 10 x 10 cm. Hitem mezi sériemi RAKO posledního roku jsou mozaiky založené na obdélníčcích 2,3 x 7,3 cm popř. v kombinaci s klasickým čtvercovým formátem (tzv. pletenec). Mozaiky se však objevují jako dekorace i u podlahových sérií, buď jako štípané, nebo řezané vodním paprskem. Pro usnadnění obkládání jsou mozaiky RAKO prodávány na arších podlepené na rubové straně papírovou sítí.

Pro jaké účely se mozaiky hodí?

Mozaiky pomáhají všude tam, kde chceme obkládat nestandardně zakřivené plochy, nebo oživit jednoduchý design základního obkladu či dlažby

PRÁCE S MOZAIKOU

1. Řezání

Mozaiky RAKO jsou dodávány v lepencích o velikosti 30 x 30 cm, který usnadňuje práci optimální velikostí svého formátu a díky výrobcem vytvořené přesné struktuře spár tyto lepence eliminují i případnou nerovnost průběhu spár. Ta by nepříjemně vynikla zejména ve velké obkládané ploše. Dělení lepence na menší díly je jednoduché a postačí k tomu hobby nůž nebo nůžky. Při přípravě podkladu je výhodné mít na paměti, že je možné pokládat pouze celé díly mozaiky. Řezání prvků (kostiček) je poměrně náročné a vyžaduje velkou trpělivost. V případě malých formátů 2,3 x 2,3 cm platí pravidlo, že nelze oddělit část menší než polovina kostičky.

2. Lepení

Pro lepení mozaik je ideální použít flexibilní bílé lepidlo určené přímo na mozaiky, jako je např. lepidlo AD 550 značky LBCS. Jedná se o lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času a jemným zrnem vhodné i díky obsahu bílého cementu. Prolínající se bílé lepidlo tak v drobné mozaice při spárování nezkreslí odstín používané spárovací hmoty. Vzhledem k množství druhů mozaik nabízených na trhu je vždy dobré poradit se o použití správné stavební chemie s odborníkem. Při obkládání rohů, kde se sbíhá vertikální a horizontální rovina, je nezbytně nutné docílit vzájemné kolmosti těchto stěn. Při obkládání zaoblených hran je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě stejnoměrného úhlu zaoblení. Malé prvky mozaiky snadno kopírují nerovnosti a nepříjemně je zvýrazní.

3. Spárování

Spárování mozaik hraje důležitou roli, protože kvalitní spárovací hmota vytváří pevnou kostru a podílí se na trvanlivosti lepeného spoje. Správnou volbu spárovací hmoty ovlivňuje i prostředí, ve kterém je mozaika umístěna. Koupelny i kuchyně jsou místy, kde často pracujeme s různými agresivními čistícími prostředky, které mohou spáry porušit či znečistit. Z tohoto důvodu je vhodné používat spárovací hmoty se zvýšenou odpudivostí vody, jako je například GF dry effect od LBCS. I přes nepřebernou šíři nabízených barev spárovacích hmot je třeba mít na zřeteli, že výrazné barvy spár zcela mění charakter celého keramického výrobku. Výrobci keramiky proto doporučují používání neutrální bílé, béžové nebo šedé spárovací hmoty. Pozor! Při plánování spotřeby spárovací hmoty pro mozaiky je třeba počítat s jednou tak velkým množstvím (cca 1 kg/m²) oproti spárování obkladů klasických velikostí.

4. Dočištění zbytků

V dočištění zbytků po spárování epoxidem (např. při použití mozaik v bazénech) pomůže přípravek CL 805 Epoxy. Pozor! Čištění je třeba provést max. do pěti dnů po vyspárování. Po této době je již zaschlá spárovací hmota nečistitelná.

PRÁCE S PROPLÉTANOU MOZAIKOU

Proplétaná mozaika je jednou z novinek RAKO pro letošní rok. Kombinuje obdélníčky 2,3 x 7,3 cm s klasickým formátem drobné kostky 2,3 x 2,3 cm. Díky kontrastu metalických efektů a lesklých glazur (např. série Litera) mozaika dostává nový 3D rozměr a stává se skutečným šperkem koupelen. V souvislosti s kombinováním podlouhlého formátu se čtvercovým vyžaduje práce s pletencem odlišný způsob kladení. Při kladení v ploše je třeba vyříznout podkladovou síť ve vynechaných čtvercových prostorech archu. Do těchto míst zapadnou tři přesahující obdélníkové segmenty napojovaného plátu. Při kladení mozaiky přes roh je třeba vyčnívající obdélníčky odstranit a teprve po přiložení dvou archů k rohu vyplnit volný prostor patřičně doříznutými částmi. Pletencová mozaika je vhodná k použití zejména v rovných plochách, díky podlouhlým segmentům není vhodná pro zaoblení pod velkým úhlem.

OBDÉLNÍČKOVÁ MOZAIKA

Obdélníková mozaika rovněž patří mezi letošní novinky a využívá ve dvou různých typech obdélníkový formát 2,3 x 7,3 cm buď v jednoduchém systematickém položení (např. u série Sfera) nebo jako pásky položené tzv. na vazbu jako cihly (série City Mosaic).

Pokládání mozaik je práce pro profesionály, dobře provedená mozaika však rozsvítí každý prostor a vynaložené finance i námahu bezezbytku zúročí.

Nejširší sortiment českých keramických mozaik naleznete na www.rako.cz