Aktuálně

Domů   /   Mistrovství Evropy mladých obkladačů – PCI Alpencup

Mistrovství Evropy mladých obkladačů – PCI Alpencup

03. 07. 2023
Mistrovství Evropy mladých obkladačů – PCI Alpencup

Třetí ročník PCI Alpencup se uskutečnil v Bildundspark Švýcarského svazu obkladačů (Schweizerische Plattenvervand). Jde o špičkové vzdělávací zařízení, které nemá obdoby. Zúčastnilo se celkem 9 zemí – Německo, Rakousko, Jižní Tyrolsko, Francie, Dánsko, Norsko, Švédsko a Česká republika.

Cílem této aktivity je propagace obkladačského řemesla v celé Evropě. Oficiální věková hranice 25 let a možnou výjimkou do 30 let. Základní výkresy jsme obdrželi 3 týdny před soutěží s tím, že dojde k dalším úpravám. Již první pohled na zadání byl trochu deprimující s tím že se vše musí stihnou za 2 dny práce, celkem za 12 hodin. Den před zahájením měli účastníci možnost se seznámení s konečnými výkresy, ale hlavně si připravit podklad pro obkládání na připravené kóji. Požadovaná kvalita provedení obkladů je až neskutečná.

Pro většinu týmů to byla generálka na EuroSkills 2023 v polském Gdaňsku, které bude od 8. do 10. září t.r. Pro nás to byla též nominační soutěž na  EuroSkills 2023.

Připravenost týmů byla různá a profesionalitě přípravy týmů z Německa, Rakouska, Jižních Tyrol nebo Švýcarska se nám může jen zdát. Jde jen o maličkost – mít podporu státu – průmyslu – cechů – škol, kde se učí obkladači = mít dostatečné finanční prostředky – čas – kvalitní trenéry – talentované mladé ochotné obkladače/obkladačky se podrobit tréninku.

Hodnocení provedení bylo ve standardu WordlSkills/EuroSkills a bylo velmi podrobné.

Vítězem byl tým Rakouska s velmi výraznou osobností Sáry Sinhuber (21 let). Ta byla úžasná – plně koncentrovaná na výkon, bez balastních úkonů s vysokou profesionalitou.

Pro český tým to byla opět příležitost mít srovnání a též obrovská zkušenost z oblast výběru soutěžících, finančního zajištění, rozsahu tréninku, ale i podpory. Zde je třeba poděkovat firmě Lasselsberger RAKO za maximální podporu. Musíme ještě hodně zapracovat na společenské, spíše na politické podpoře a tím zajištění klidné a systematické přípravě.  Tato soutěž je příkladem ostatním řemeslným oborům, protože účast na těchto mezinárodních soutěžích včetně EuroSkills, případně WorldSkills je příležitostí pro srovnání a také získání argumentů vůči současným politickým pomateným tendencím ve školství, které škodí odborné přípravě. Kdo vytváří hodnoty a tvoří naše prostředí – ruce, vysoce kvalifikované ruce.

Kdo se ještě výrazně zasloužil byl Martin Lukeš jako šéftrenér a Petr Obraz z PCI CZ (Sika), který nám zajišťoval maximální podporu.

Dr. Eduard Justa

Cech obkladačů ČR, předseda technické komise

Expert/hodnotitel PCI Alpencup, EuroSkills