Aktuálně

Domů   /   Kongres evropských výrobců obkladů a dlažeb pořádala v Praze společnost LASSELSBERGER

Kongres evropských výrobců obkladů a dlažeb pořádala v Praze společnost LASSELSBERGER

12. 06. 2015
Kongres evropských výrobců obkladů a dlažeb pořádala v Praze společnost LASSELSBERGER

V rámci kongresu CET konaného ve dnech 4. až 6. června se v Praze, Hotelu Imperial, uskutečnila výroční valná hromada evropského průmyslu keramických obkladů a dlažeb. Kongres uspořádala společnost Lasselsberger, největší výrobce keramických obkladů v ČR, patřící i k největším evropským výrobcům. Na kongres dorazilo 30 členů zemí EU.

Kongres byl zakončený panelovou diskusí s českou europoslankyní Ditou Charanzovou.

Valná hromada umožnila diskutovat o nejnovějších statistikách, trendech a o důležitém vývoji v oblasti právních předpisů. Z hlediska prodejů a tržeb zůstal v roce 2014 evropský průmysl keramických obkladů a dlažeb stabilní. Objem exportu mimo Evropskou unii se v roce 2014 i nadále zvyšoval a dosáhl 3,48 miliard €, oproti 3,41 miliardám € v roce 2013, přičemž toto číslo představuje téměř třetinu celkové produkce Evropské unie.

Při určování konkurenceschopnosti tohoto průmyslového odvětví na mezinárodní úrovni může hrát vývoji v oblasti právních předpisů velice významnou roli. V současné globalizované ekonomice existuje řada způsobů, jakými lze zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu keramických obkladů a dlažeb; mimo jiné tyto:

  • Dohody o volném obchodu (FTA), zejména Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP), o které se v současné době jedná mezi USA a Evropskou unii.
  • Lepší dozor nad trhem v rámci Evropské unie a zavedení povinného značení původu keramických obkladů a dlažeb pro zlepšení transparentnosti a zajištění bezpečnosti výrobků.
  • Účinné nástroje na ochranu obchodu reagující na přetrvávající neexistenci podmínek tržního hospodářství v Číně a ve Vietnamu.
  • Systém pro obchodování s emisemi v roce 2030, který zaručí spravedlivé a rovné podmínky mezi výrobci keramických obkladů a dlažeb v Evropské unii a jejich konkurenty na dalších trzích ve světě.

CET věří, že političtí činitelé přijmou odpovídající opatření k vyřešení těchto záležitostí na úrovni Evropské unie.

Společnost LASSELSBERGER je členem keramické unie již 5 let. Roman Blažíček, jednatel společnosti Lasselsberger dodává: „Firma pokračuje ve více než sto třicetileté tradici českých keramiček. Je nejen v rámci západočeského regionu významný zaměstnavatel, exportér, ale také sponzor řady aktivit od sportu přes kulturu až po neziskové organizace. Firma přežila období krize, investuje do modernizace závodů, rozvíjí své aktivity, udržuje okolo 1500 pracovních míst. Díky exportům RAKO obkladů do celého světa považuji za nutnost být u zdroje informací ovlivňující chod a vývoj keramického průmyslu v Evropě. Naše společnost pořádala kongres symbolicky v prostorech hotelu Imperial, kde jsou právě keramické obklady RAKO již více než 100 let. Udržet keramickou výrobu v Evropě dalších 100 let závisí i na politické odpovědnosti EU, která v několika posledních letech díky svým rozhodnutím zhoršila konkurenceschopnost našeho průmyslového odvětví. Pevně věřím, že proklamovaná podpora evropského průmyslu nezůstane pouze ústním vyjádřením některých politiků, ale bude konkrétními kroky reálně naplněna“.

CET je svaz evropských výrobců keramických obkladů se sídlem v Bruselu dohlížející nad udržením konkurenceschopnosti evropských keramických obkladů a dlažeb. Unie řeší otázky keramického průmyslu, a to výrobu, export, import, ceny, počet pracovních míst, nařízení EU, které se dotýkají keramického průmyslu (ekologie, označování původu zboží), ceny energií v jednotlivých zemích a jejich vývoj, konkurenceschopnost atd.

www.rako.cz