Aktuálně

Domů   /   Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň

12. 09. 2013
Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň

dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)

Generální finanční ředitelství vydalo dne 29. 3. 2013 pod č.j. 14 232/13/7001-21002-012287 Informaci k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tj.v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po vydání výše citované informace byl započat legislativní proces, který by měl vést ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Ručení by se podle návrhu novely uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. Do konce období, na které se vztahuje výše citovaná informace, nebude s ohledem na aktuální stav legislativního procesu najisto postaveno, zda dojde ke změně zmíněného ustanovení, popřípadě v jakém znění a s jakou účinností.

S ohledem na výše uvedené nebude správce daně vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 31. prosince 2013.

zdroj: financnisprava.cz