Aktuálně

Domů   /   Hygienická opatření ve firmách

Hygienická opatření ve firmách

09. 02. 2021
Hygienická opatření ve firmách

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podnikatelů připravili tzv. Hygienický manuál. Nyní jej přepracovali a vydali verzi 2.0.

Soupis pravidel nenahrazuje legislativní rámec restrikcí vydávaných v souvislosti s pandemií, jedná se o doporučující soupis zkušeností z praxe českých podniků.

V obsahu dokumentu jsou různá opatření např.:

  • kapitola 2: Opatření doporučená pro výrobní části firem
  • kapitola 3: Opatření pro stavby, montáže a venkovní realizace zakázek
  • kapitola 4: Opatření pro administrativní a manažerská pracovišť

Kapitola 1 obsahuje obecná doporučení, kterými se máme řídit v době pandemie

Pro nás je pak důležitá kapitola 3: Opatření pro stavby, montáže a venkovní realizace zakázek, která obsahuje následující tato věcná opatření:

  1. OPATŘENÍ PRO STAVBY, MONTÁŽE A VENKOVNÍ REALIZACE ZAKÁZEK

– Každý pracovník před nástupem na stavbu v každém týdnu musí podepsat prohlášení o minimalizaci rizik přenosu epidemie.

– Při zahájení prací musí být každý účastník stavby poučen o hygienických pravidlech stavby.

– Každý den zajistit měření teploty všech pracovníků stavby a nepovolit nástup nebo pokračování v činnosti při teplotě nad 37,3 ˚C.

– Zamezit setkávání pracovníků ve skupinách (kontrolní dny, porady). Organizovat vždy s nejmenším počtem lidí v rouškách, zajistit rozestupy, a pokud možné organizovat ve venkovních prostorách, pod přístřešky, na stavbě…ne ve stavebních buňkách.

– Ve stavebních buňkách zajišťovat každých 30 minut větrání, dostatek hygienických prostředků, průběžný desinfekční úklid přes den. Maximálně 2 stále působící pracovníci na jednu stavební buňku.

– Zajistit větší než standardní počet toalet na stavbách s průběžným desinfekčním úklidem. Používání toalet s rouškami. Toalety vybavit desinfekcí na ruce.

– Na stavbách rozdělit prostor do sektorů, kde působí jednotlivé firmy. Sektory označit a nemíchat lidi mezi sektory. Pracovníky migrující mezi sektory vybavit respirátory.

– Striktní dodržování roušek a respirátorů při hromadné dopravě na stavbu nebo v montážních vozidlech.

– Oddělit od pracovníků stavby dopravce materiálu a subdodávek.

– Stravování pracovníků na stavbě rozdělit na skupiny a jednotlivé pracovníky oddělit od sebe. Vydat ke stravování na stavbě samostatný předpis, který určí prostory ke stravování a počty pracovníků v těchto prostorách.

– Upravit harmonogram staveb s ohledem na koronavirovou epidemii a časovou náročnost protiepidemických opatření. Zabránit šíření epidemie na stavbě je prioritní záležitost.

– Zajistit kontrolní činnost dodržování opatření po celou dobu trvání stavby.

– Zákaz vstupu pracovníků stavby do ostatních prostor areálu.

Celý text je v příloze a obsahuje důležité odkazy.

Je v zájmu nás všech, abychom se rychle vyrovnali s dopady pandemie a rychle se navrátili do normálního života.