Aktuálně

Domů   /   European Fliesentage EUF 2016

European Fliesentage EUF 2016

30. 05. 2016
European Fliesentage EUF 2016

Zástupci cechu se 19-20. května poprvé od svého vstupu do Evropské federace obkladačů (EUF) zúčastnili oficiálního jednání konference EUF ve Švýcarsku.

Jiří Pavlíček a Eduard Justa byli hned součástí volby nového vedení EUF. V úvodu odstupující prezident Jaques Vinet zhodnotil dosavadní činnost EUF, kdy ve svém vystoupení dvakrát komentoval, že nových členem je právě náš cech. Potom následovaly ve svižném a neformálním tempu nové volby prezidenta, členů předsednictva a předsedy technické komise. Novým prezidentem se stal Bob Howard, předseda anglického svazu. Předsedou technické komise se stal Peter Goegebeur z Belgie. Ke členství v předsednictvu byly vyzvány všechny členské země a vzhledem k tomu, že jsme členy teprve velice krátkou dobu, odmítli jsme s dovětkerm, že bychom se aktivně podíleli na vyjádřeních a podkladech, které budou projednávat.

Po volbách následoval odborný program konference, který zahájil Silvio Boschian, prezident švýcarského svazu představením SPV Schweizerische Plattenverband. Prezentace obsahovala informace o struktuře a financování svazu, jeho činnosti a další plány. Již možnost navštívit vzdělávací centrum svazu, které je rovněž jejich sídle bylo velkým zážitkem. Bildungszentrum bylo postaveno v roce 1991 a v současné době byly představeny plány na jeho rozšíření.

Středisko je komplexně vybaveno pro přípravu obkladačů od učňů, přes specializované kvalifikační kurzy, mistrovské zkoušky až po soutěže a přípravu na Euroskills a WorldSkills. V době konference probíhala kvalifikace na Euroskills, které bude letos ve Švédsku. Výběr z 12 chlapců a 1 dívky (všichni ve věku 19-20let) řídil Roger Dahler, šéftrenér pro mezinárodní soutěže a sám mistr světa v obkládání, se kterým jsme měli tu čest se seznámit v rámci projektu Leonardo da Vinci „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem“.

Švýcaři při výuce obkládaní používají betonové stojany z hlazeného betonu a učni pracují s „lepidlem“ vyrobeným firmou Weber Terranova – speciální vápenou omítkou. Po skončení práce se podklad dobře uklidí a obkladový materiál umyje. Pro příští práci se znovu použijí omyté obkladové prvky. V jedné z přestávek byla možnost se seznámit se soutěžním úkolem a bylo zajímavé srovnání s naším pojetím obkladačských soutěží. Všichni soutěžící měli např. svůj profil na nástěnce, kde se krátce vyjádřili ke své motivaci proč soutěží a jaké mají cíle.

Ředitel SPV Andreas Furgler nás provedl celým centrem a měli jsme možnost si prohlédnou všechny prostory. Mimo dílenských prostor obsahuje fitcentrum, odpočinkové místnosti, stravovací a ubytovací komplex. Mimořádně zajímavý byl „kabinet“ bezpečnosti práce, kde byla i ukázka nesprávně provedeného lešení, po kterém jsme se museli projít a pak ukázky ochranných pracovních pomůcek nových a poškozených. Záviděli jsme a viděli jsme inspiraci a konkrétní řešení.

Součástí konference byla prezentace firem wedi a Visoft. Zástupce Confindustria Ceramica Graziano Sezzi informoval o vývoji ve spotřebách keramických obkladových prvků a trendech. Dr. Ing. Erich Nolting, zástupce německého Säurefliesner-Vereinigung e. V. představil činnost ústavu Institut Burgwedel a zkušební metody, které zajišťují (rozsahem je to podobné jako náš Technický a zkušební ústav stavební, pro oblast stavební keramiky).

Účast na této konferenci byla pro nás možností seznámit se s většinou členů EUF a navázat bližší kontakty. Významné bylo setkání s Hansem Körnerem, předsedou německého svazu, se kterým se již delší dobu pokoušíme sjednat schůzku a pak s novým vedením rakouského svazu, s viceprezidentem Mario Kovacem, který nám potvrdil kontinuitu naší dosavadní spolupráce.

Cíl naší mise byl naplněn a měli jsme příjemný pocit nejen z toho, že jsme byli bráni jako rovnocenní partneři, ale také ze zájmu o naše aktivity. Prezident Bob Howard a Peter Goegebeur se hodně zajímali o naše příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem jako systému správných praxí. Nás zase bude zajímat vývoj technických předpisů a norem, ale i průběh tvorby nových osnov pro obor vzdělávání Obkladač, který začal na jaře letošního roku ve Velké Británii. V Itálii probíhá veřejná diskuze, kterou zahájil italský úřad pro normalizaci k nové národní normě pro navrhování a provádění obkladů. Tato norma je obzvlášť zajímavá, protože má 2 části. První se týká obkládání a druhá část normy obsahuje kvalifikační požadavky na vzdělání obkladače podle evropských standardů EQF a ECVET. Mimo to je ISO/ Technical Report pro navrhování a provádění obkladů. Byly vydány dva Technical Report, kdy první je věnován běžným formátům a druhý velkoformátovým obkladovým prvkům.

Závěrem lze říci, že přijetí cechu do EUF je významným posunem ve vnímání našeho řemesla a také příležitost mít aktuální informace, které přichází z celého světa. Vlivem prudkého rozvoje výroby velkoformátových keramických obkladů a tím i změn v nabídce stavební chemie a příslušenství, vyžaduje u obkladačů neustále zdokonalování se.

Příští zasedání bude součástí CERSAIE 2016 v Bologni.

Fotogalerie z akce