Aktuálně

Domů   /   Datové schránky změna pro členy!!!

Datové schránky změna pro členy!!!

18. 08. 2022
Datové schránky změna pro členy!!!
V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění
některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů
orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v
oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020
Sb., o právu na digitální služby.
 
DLE TÉTO NOVÉ LEGISLATIVY POČÁTKEM PŘÍŠTÍHO ROKU, TEDY 2023,
BUDE PRO PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU NEBO PRO PRÁVNICKOU OSOBU
POVINNÉ MÍT A VYUŽÍVAT PRO KOMUNIKACI S ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI
DATOVOU SCHRÁNKU. TATO DATOVÁ SCHRÁNKA BUDE VŠEM PODNIKAJÍCÍM
FYZICKÝM OSOBÁM NEBO VŠEM PRÁVNICKÝM OSOBÁM POČÁTKEM
PŘÍŠTÍHO ROKU ZŘÍZENA AUTOMATICKY, NEBO SI JI MOHOU ZŘÍDIT SAMI
V PŘEDSTIHU, COŽ OSTATNĚ DOPORUČUJEME.
 
O zřízení datové schránky žádá fyzická osoba, která je
oprávněna za konkrétní podnikající fyzickou osobu. V případě
právnické osoby, zase osoba, která je oprávněná jménem Vaší
právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen
statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své
oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem
z valné hromady apod. Podání žádosti je možné buď osobně na
Czech POINT či písemně v listinné podobě. U podnikající fyzické
osoby navíc můžete využít možnosti online zřízení datové
schránky za pomoci Identity občana (prostřednictvím např.
eObčanky, Bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu).
Více informací na: [1]www.mojedatovaschranka.cz [2] a na helpdesku 954
200 200.
 
Používání datové schránky sebou nese mnoho výhod. Je to zejména
úspora peněz, neboť používání DS je pro komunikaci s úřady
zdarma, flexibilita, jelikož datovou schránku lze využívat
odkudkoliv a kdykoliv, nejste tedy omezeni úřední dobou úřadu či
otvírací dobou a vzdáleností od pošty a rychlost, protože zpráva
odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání
do datové schránky orgánu veřejné moci a v neposlední řadě
bezpečnost.
 
Pro více informací o datových schránkách můžete navštívit
výše zmíněnou stránku [1]www.mojedatovaschranka.cz [2], či zavolat
na helpdesk 954 200 200.
 
Chápeme, že se pro Vás může jednat o výraznou změnu ve
fungování, a proto bychom Vám chtěli NABÍDNOUT MOŽNOST
SPOLUPRÁCE. Můžeme k Vám přijet představit chystané změny, či
samotné datové schránky. Můžeme se zúčastnit Vašich seminářů,
školení či se zúčastnit Vašich konferencí. Dále můžeme Vám a
Vašim členům zajistit letáky či propagační materiály,
případně pro vás rádi uspořádáme on-line seminář.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na
datovkynove@mvcr.cz. Upozorňujeme, že tato adresa slouží výhradně
pro potřeby spojené s informacemi o nové povinnosti používání
datových schránek a následnou spoluprací. V jiných případech
týkajících se datových schránek využijte helpdesk.