Aktuálně

Domů   /   Cesta do učilišť

Cesta do učilišť

05. 12. 2019
Cesta do učilišť

Všechny nás trápí nedostatek žáků v učebních oborech a především v oborech vzdělání, které připravují řemeslníky – odborníky pro stavebnictví. Jde o složitý společenský problém, který se netýká jen České republiky.  Hledají se cesty, jak najít tu optimální, aby zaujaly při volbě povolání nejen žáky, ale zejména rodiče. Součástí tohoto procesu je i zvýšení atraktivity samotné výuky a přinést do výuky nové technologie, nové pohledy na uplatnění absolventů, aby viděli svoji perspektivu v oboru, ve kterém se vyučili.

Významnou roli v tomto činí cechy – akreditovaná živnostenská společenstva, které jsou schopné předvést nejmodernější technologie a materiály žákům na středních školách a ukázat s čím se pracuje a proč vyžadujeme vysokou odbornost, ale také možnost získání výhody před ostatními v tom, že ví něco o nových trendech, zná nové materiály a technologie a svými znalostmi a dovednostmi mnohdy předčí ostatní, kteří se podílejí na procesu výstavby jako jsou projektanti a investoři, kdy je možnost nabídnout výrobky a technologie, které významně šetří čas, zvyšují užitnou hodnotu díla a jeho kvalitu a tudíž proč se učit a pak průběžně vzdělávat.

Jednou z takových akcí, kterou pořádal Cech obkladačů ČR ve spolupráci s firmou Progressprofiles a českým výrobce obkladových materiálů firmou Lasselsberger – RAKO formou setkání členů cechu, mistrů ze středních škol a žáků ze Střední školy stavební Jihlava, které se konalo 21. a 22. listopadu 2019.  Toho dvoudenního setkání měli členové cechu, mistři a žáci možnost vyslechnout odborníky italského výrobce Progressprofiles na zcela nové téma týkající se separačních membrán používaných při pokládce podlah a terčů pro suchou pokládku silnostěnných dlažeb.

Prezentace byly vždy rozděleny do dvou částí, kdy dopolední část se věnovala tématu, co jsou separační membrány, jejich funkce, přínosy pro dále pak seznámení s novinkami RAKO, resp. silnostěnnými dlažbami s tloušťkou 20 mm.

Odpolední část byla věnována praktickému předvedení použití separační membrány s pokládkou velkoformátových dlaždic RAKO, s použitím odpovídajících druhů lepidel pro separační membrány, ale také proč používáme vyrovnávací systémy (leveling systém) a samostaně i ukázky pokládky na terče.  Předvádění se ujali zkušení členové cechu pánové Lukeš, Hansík a Hána. Vše bylo doprovázeno dalšími praktickými poznámkami s dialogem nejen mezi přítomnými členy cechu a mistry, ale i žáky. Byla to též motivační ukázka dovedností zkušených obkladačů. Právě přenos praktických zkušeností mladé nastupující generaci obkladačů byl jedním z hlavních přínosů celé akce.  

Výstupy

Výstupů z hodnocení celé akce je více. Předně to byla první akce tohoto druhu přímo ve škole a bude nutné zapracovat na didaktice, aby výuka měnila svůj rytmus a aby byla udržována pozornost všech a zapojení žáků, aby ztratili ostych.  Pozitivním byla účast zahraničních lektorů – odborníků, kteří měli přirozenou autoritu. Ke zdárnému průběhu přispěl i velmi dobrý simultální překlad.  Velmi významným prvkem byla účast dospělých s přímým kontaktem s mládeží, kdy se obě věkové skupiny učili.

Co bude následovat.

V plánu jsou další prezentace na školách, které jsou členy Cechu obkladačů ČR. Po skončení škole zůstávají vzorky používaných výrobků prospekty a škola také získá prezentační panel s obrazovkou, kde promítají praktické ukázky s aplikacemi, který bude dostupný na chodbě. Tím by měl být proces zapamatování podpořen.