Aktuálně

Domů   /   Certifikovaný balkónový systém Schönox

Certifikovaný balkónový systém Schönox

09. 03. 2008
Certifikovaný balkónový systém Schönox

Balkónový systém SCHÖNOX ve spojení s dlažbou NATURKERAMIC (AGROB BUCHTAL, Německo) byl podroben 50 zmrazovacím cyklům a 100 cyklům střídání vysoké teploty.

Zadáním zkoušky bylo ověření systému izolací balkónů firmy Schönox s. r. o. na věrném modelu ( rozměr 550 x 820 x 100 mm, výška soklíku 270 mm) v náročných klimatických podmínkách simulujících cca 10 letou zátěž. Základem pro simulaci tohoto období byly data o maximálních a minimálních teplotách v České republice dle Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě těchto údajů byl celý cyklus navržen následovně:

Simulace zimních klimatických podmínek

Zkušební těleso bylo vloženo na čtyři hodiny do mrazícího boxu s teplotou -20°C. Po této době bylo vytaženo uloženo do ocelové vany a zkrápěno vodou o teplotě 10°C po dobu dvou hodin. Zkrápění bylo prováděno s vrchu, tak aby se na povrchové úpravě tvořila souvislá vodní clona a docházelo tak k rovnoměrnému teplotnímu zatěžování povrchové úpravy. Těchto cyklů bylo provedeno 50 během 25 dnů.

Simulace letních klimatických podmínek

Zkušební těleso bylo vystaveno střídavému působení vyšší teploty a vodní clony. Povrch těles byl ozařován infralampami 40 minut na teplotu povrchové úpravy 70°C. Následně byl povrch zkušebního tělesa 10 min zkrápěn s vrchu vodu o teplotě 10°C tak, aby se na povrchové úpravě vytvořila souvislá vrstva vody a docházelo k rovnoměrnému ochlazování povrchové úpravy. Těchto cyklů bylo provedeno 100 během 10 dnů.

Střídání léta a zimy

Velmi náročné jsou přechody mezi 5 denním extrémním zimním obdobím a prakticky okamžitým nastolením simulace extrémních letních podmínek po dobu 2 dnů. A po té zase naopak z teplého a vlhkého balkonu zpět do zimy.

Materiálová skladba balkonového systému SCHÖNOX

  • SCHÖNOX HS-FLEX – jednosložkový vysoce flexibilní kontaktní můstek s obsahem trasu. Používá se pro dokonalé spojení potěrů a vyrovnávacích vrstev ve vnitřním i venkovním prostředí.
  • SCHÖNOX PL – cementová vyrovnávací malta obohacená umělou pryskyřicí vhodná ke stěrkování, vyhlazování, vyrovnávání a nivelaci ve vnitřním i vnějším prostředí.
  • SCHÖNOX 1K-DS – jednosložková, vodonepropustná flexibilní izolační hmota překrývající trhliny, vhodná do vnitřního i vnějšího prostředí.
  • SCHÖNOX TT-DUR – hydraulicky tvrdnoucí flexibilní lepidlo keramických dlažeb zejména ve vnějším termicky namáhaném prostředí.
  • SCHÖNOX SU – cementová flexibilní spárovací hmota pro velmi odolné spáry v keramických obkladech a dlažbách.
  • SCHÖNOX S20 – jednosložkový trvale pružný tmel na bázi MS polymerů určený pro výplně spár vystavených velkým pohybům, ve vnitřním i vnějším prostředí.

Závěr

Balkónový systém SCHÖNOX ve spojení s dlažbou NATURKERAMIC (AGROB BUCHTAL) byl podroben 50 zmrazovacím cyklům a 100 cyklům střídání vysoké teploty. Byla to velmi intenzivní v přírodě nepřirozená zátěž a přesto všechny důležité detaily a spáry na převislých koncích dlažby vydržely náročné zkoušky. Nedošlo k odpadávání a vydrolování spárovací hmoty na převislých koncích dlažby ani k rozvoji trhlin. Z estetického ani funkčního hlediska neutrpěl balkónový systém SCHÖNOX žádné újmy. Dosažená hodnota přídržnosti celé skladby na zkušebním balkónovém tělese i na referenčním nezatěžovaném tělese dosáhla hodnot vyšších než deklarovaných 0,5 Mpa.

Závěrem lze konstatovat, že balkónový systém SCHÖNOX náročnému cyklování simulující desetileté klimatické působení odolal.