Aktuálně

Domů   /   AMSP ČR vyhodnotila řemeslné počiny 2014

AMSP ČR vyhodnotila řemeslné počiny 2014

26. 01. 2015
AMSP ČR vyhodnotila řemeslné počiny 2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahájila v minulém roce ofenzivu k podpoře české dovednosti, zručnosti a tradičního fortelu.

Asociace se angažovala v přípravě stálé výstavy Muzea hl.m.Prahy k historii cechů na zámku ve Ctěnicích „Řemesla v pořádku“, zrealizovala historicky největší tuzemský průzkum o potřebách řemeslníků a vnímání řemesla ve společnosti, připravila dílčí změny v Živnostenském zákoně směřující k posílení pozice kvality a bezpečnosti některých profesí, vyjednala s Ministerstvem financí vyjmutí řemesel a drobných služeb z první vlny zavádění elektronické evidence tržeb a minulý týden ocenila nejlepší řemeslné počiny 2014.

Vyvrcholil tím tak projekt Fandíme řemeslu, v rámci kterého AMSP ČR zapojila do hry nejvýznamnější tuzemské řemeslné cechy a společenstva. Jeho cílem je dlouhodobě posilovat vnímání významu řemesel ve společnosti, angažovat mladé lidi v zapojení do řemeslné profese a trpělivě vysvětlovat vládě, že význam drobného řemesla a souvisejících služeb není možné posuzovat z pouze pohledu ekonomických přínosů. Jsou základem regionální obslužnosti, vytvářejí vizitku malých obcí a měst a podporují dlouhodobý vztah společnosti k původním a tradičním hodnotám.

Toto vše se diskutovalo na největším českém setkání řemeslníků, již 17.ročníku veletrhu Střechy Praha – Řemeslo Praha – Solar Praha. AMSP ČR připravila po celou dobu výstavy několik vzdělávacích akcí, zorganizovala společný stánek pro řemeslné cechy a za podpory Komerční banky ocenila finanční částkou 300 tisíc korun řemeslné počiny, které posílily vnímání tradičních profesí.

Finanční obnos 300 tisíc korun za řemeslný počin 2014 rozdělila AMSP ČR mezi následující organizace, které slavnostně převzaly Ocenění v pátek 23.1.2015 na veletrhu Střechy Praha:

  • Cech čalouníků a dekoratérů ČR za přípravu dvoudenní školení pro členy cechu a studenty odborných škol
  • Cech kamnářů ČR za ukázkovou učňovskou stavbu tradičního kachlového sporáku prezentovanou na veletrhu FOR ARCH 2014 vč. vydání propagačních materiálů a tisku Kamnářského speciálu
  • Cech malířů a lakýrníků ČR za zorganizování dovednostní mezinárodní soutěže učňovských škol „Mladý malíř 2014″ pro žáky oborů malíř, lakýrník, natěrač a tapetář
  • Cech obkladačů ČR za zorganizování soutěže učňů „Obkladačská naděje“
  • Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR za vydání odborné publikace „Pravidla pro navrhování a provádění střech“
  • Sdružení České umění skla za zorganizování unikátní výstavy českého skla Concerto Glassico v Toskánském paláci v srpnu-září 2014
  • Kovářské společenstvo ČR za ceny do soutěže studentů a žáků při Kovářském dnu v Oselcích vč. pořízení a vybavení stánku pro potřeby zázemí při akcích (venkovní akce) a nákupu odborné literatury do knihovny pro členy společenstva
  • Společenstvo kominíků ČR za zahájení nové spolupráce a angažování 27 nových spolupracujících firem vyrábějících nezbytné materiály pro kominictví

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Během jednoho roku jsme rozdali mladým podnikatelům, ženám co zahájily malé živnosti a nyní těm, kteří trvale zviditelňují české řemeslo dohromady téměř milion korun. Vím, že tím neotočíme kormidlem podnikatelských dějin, ale malé firmy a jejich zástupci musí vědět, že zde mají někoho, kdo je dokáže jak nekompromisně hájit, tak zviditelňovat jejich aktivity. Oceněním za řemeslný počin chceme ukázat, že zde existuje řada cechů a profesních společenstev, které dlouhodobě a bez jakékoliv státní podpory vytvářejí zázemí pro mladé učně a řemeslníky a snaží se ukázat, že řemeslo má budoucnost.“

Fotogalerie z předávání cen je na webu sptz.cz