Členské příspěvky

Obkladačská firma

Vstupní poplatek Členský příspěvek 
Počet zaměstnaných obkladačů 0-1 2-9 10 a více
Realizační firma  500 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 6 000 Kč

Dodatek: 

 • Pokud nebude rozhodnuto představenstvem jinak, jsou členské akce bezplatné (neplatí pro ubytování):
  • firma (0-1 obkladačů) = 1 osoba
  • firma (2-9 obkladačů) = 2 osoby
  • firma (10 a více obkladačů) = 3 osoby
 • vstupní poplatek se platí pouze při vstupu do cechu a není snížen v závislosti na měsíci vstupu
 • členský poplatek je při přijetí do cechu mezi 1.7 – 30.9. snížen o 50% a mezi 1.10 – 31.12 snížen o 75%


Škola, koupelnové studio, expert, výrobce/dovozce

Vstupní poplatek Členský příspěvek
škola 500 Kč 0 Kč
prodejce/koupelnové studio I  (bez oprávnění realizace obkladačských prací) 500 Kč 10 000 Kč
prodejce/koupelnové studio II (s oprávněním realizace obkladačských prací 500 Kč dle počtu zaměstnaných obkladačů (viz. vlastní člen)
expert 500 Kč 2 000 Kč
výrobce/dovozce 500 Kč 20 000 Kč

 Dodatek: 

 • Pokud nebude rozhodnuto představenstvem jinak, jsou členské akce bezplatné (neplatí pro ubytování):
  • škola = 1 osoba
  • koupelnové studio I = 2 osoby 
  • koupelnové studio II = dle dodatku viz. obkladačská firma
  • expert = 1 osoba
  • výrobce/dovozce = 2 osoby (platí i pro ubytování)
 • vstupní poplatek se platí pouze při vstupu do cechu a není snížen v závislosti na měsíci vstupu
 • členský poplatek je při přijetí do cechu mezi 1.7 – 30.9. snížen o 50% a mezi 1.10 – 31.12 snížen o 75%