O cechu

Cech obkladačů ČR vznikl 4. března 1996 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky působící v obkladačském oboru.

Hlavními členy cechu jsou řemeslníci-obkladači, které doplňují představitelé navazujících služeb jako jsou výrobci obkladačského materiálu a technologií, školy vyučující obkladačské dovednosti, kouplenová studia a experti. 

Do dnešní doby se nám podařilo vytvořit základnu kvalitních a ověřených řemeslníků-obkladačů, vytvořit osnovy pro učební obor "obkladač" a podílet se na vydání učebnic.

Cech obkladačů ČR se podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém stavebním trhu.

Svojí činností se snažíme vybudovat si důstojný společenský respekt.

Máme zájem na rozšiřování členské základny o další kvalifikované členy, kteří chtějí přispět k rozvoji obkladačského řemesla a pomohou obnovit cosi, čemu se dříve říkalo "stavovská čest".

 

Stanovy


Výroční zprávy o činnosti


Cech obkladačů ČR je členem


Projekty - účast, realizátor


Čestný člen

  • Mgr. Karel Suda, bývalý ředitel Střední školy Horní Bříza (zasloužil se o obnovu učebního oboru obkladač, tvorbu osnov a učebnic)